Sprawozdania UFK UNIQA

Jednym z produktów obsługiwanych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym, umożliwiające
pomnażanie posiadanych oszczędności. Aby zapoznać się z okresowym sprawozdaniem wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wystarczy kliknąć na link poniżej.