Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Naszą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych kierujemy do przedsiębiorców, którzy mają flotę składającą się z minimum 5 pojazdów mechanicznych, dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych lub podlegających rejestracji w Polsce.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ubezpieczamy kierowców i pasażerów pojazdów firmowych od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w wyniku których doznali uszkodzeń ciała. Ochrona dotyczy zdarzeń, w których brał pojazd, zgłoszony do ubezpieczenia. Zapewniamy ochronę w wielu sytuacjach:

 

gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności,

przy wsiadaniu do pojazdu lub wysiadaniu z pojazdu,

przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdów,

podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.             

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie Assistance Auto dla klientów flotowych