NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie to kierujemy do osób, które poruszają się ubezpieczanym pojazdem w charakterze kierowcy lub pasażera. Ochrona dotyczy jedynie zdarzeń, w których udział brał pojazd wskazany na polisie.

Przyjmujemy do ubezpieczenia wszystkie pojazdy, którymi zgodnie z prawem może poruszać się ubezpieczony w charakterze kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenia te kierujemy do osób, które poruszają się ubezpieczanym pojazdem w charakterze kierowcy lub pasażera. Ochrona dotyczy jedynie zdarzeń, w których udział brał pojazd wskazany na polisie.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci,

jakich w okresie ubezpieczenia doznali kierowca i pasażerowie ubezpieczanego pojazdu w związku z jego ruchem, tj.:

 • gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności,
 • przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu,
 • przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.
NNW kierowców

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców

Ubezpieczenie to kierujemy do osób, które poruszają się ubezpieczanym pojazdem w charakterze kierowcy. Ochrona dotyczy jedynie zdarzeń, w których udział brał pojazd wskazany na polisie.

Przyjmujemy do ubezpieczenia wszystkie pojazdy, którymi zgodnie z prawem może poruszać się ubezpieczony w charakterze kierowcy.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci,

jakich w okresie ubezpieczenia doznał kierowca ubezpieczanego pojazdu w związku z jego ruchem, tj.:

 • gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności,
 • przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu,
 • przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu