Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie - służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci oraz daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego zarówno z powodu chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków. Wybrane produkty, ubezpieczenia na życie i dożycie, umożliwiają również gromadzenie kapitału.

 

Puls Życia z opaską monitorującą

 • monitorowanie stanu zdrowia osób starszych lub przewlekle chorych 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 • szybka pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
 •  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa bliskich lub swojego

Ochrona z Gwarancją Kapitału

 • Sposób na gromadzenie kapitału, który wypłacimy na koniec umowy
 • Zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej
 • Ochrona życia i zdrowia dzięki pakietom i umowom dodatkowym

Plan Ochronny

 • kompleksowa ochrona życia i zdrowia
 • zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego
 • jedna polisa i jedna składka łączna dla współubezpieczonych

Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny

 • ubezpieczenie na życie
 • realna pomoc na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i urodzenia się dziecka
 • w określonych sytuacjach dostęp do lekarzy specjalistów, badań i rehabilitacji

Medycyna bez Granic

Ubezpieczenie "Medycyna bez Granic" może zapewnić Ci opiekę medyczną do wartości 2 000 000 euro na całym świecie w razie

 • nowotworu,
 • przeszczepu szpiku kostnego,
 • przeszczepu narządów,
 • wszczepienia by-passów,
 • operacji naprawczej zastawki serca
 • zabiegów neurochirurgicznych.

Ubezpieczenia u wybranych agentów

Produkty dostępne u wybranych agentów:

 • Pakiet Bezpieczeństwa     
 • Aktywne Życie      
 • Beztroskie Dziecko    
 • Wysoka Ochrona