Wariant Assistance NNW obejmuje:

Pomoc medyczna

Jeśli ubezpieczony nagle zachoruje, lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, który wydarzy się w Polsce, i będzie wymagał pomocy, zapewnimy organizację i pokrycie kosztów:

 • wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub koszty dojazdów i wynagrodzenia lekarza. Z tej usługi może także skorzystać osoba bliska, jeśli nagle zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi w Polsce.
 • wizyty pielęgniarki w miejscu pobytu. Z tej usług może także skorzystać osoba bliska, jeśli nagle zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, który wydarzy się w Polsce.
 • dostarczenia leków – jeśli na podstawie zwolnienia lekarskiego ubezpieczony
 • będzie wymagał leżenia oraz zażywania leków, które przepisze lekarz prowadzący.
 • transportu medycznego do i z placówki medycznej oraz między placówkami – jeśli, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, ubezpieczony będzie wymagał wizyty w przychodni lub pobytu w szpitalu bądź transportu medycznego.

Infolinia medyczna

Zapewnimy nieograniczony i całodobowy dostęp do infolinii medycznej, tj. do informacji o: lekarzach, dyżurujących placówkach medycznych, aptekach i lekach oraz uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja pogrzebu

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku śmierć poniesie ubezpieczony, partner/małżonek lub dziecko ubezpieczonego w ramach pogrzebu zorganizujemy i pokryjemy koszty związane z ceremonią, zorganizujemy również pomoc psychologa dla członków rodziny ubezpieczonego. Zapewnimy też dostęp do informacji na temat procedur postępowania w przypadku śmierci, terminów, dokumentów, danych teleadresowych instytucji, firm, kwiaciarni itp.

Co jeszcze zapewniamy

Jeśli ubezpieczony nagle zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi w Polsce zorganizujemy:

 • opiekę nad psem lub kotem i ich transport jeśli ubezpieczony będzie w szpitalu ponad 3 doby,
 • opiekę nad zwierzętami w miejscu ubezpieczenia przez maksymalnie 5 dni,
 • transport zwierząt do osoby lub placówki, wskazanej przez ubezpieczonego,
 • opiekę nad dziećmi i niesamodzielnymi osobami bliskimi w miejscu ubezpieczenia jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony będzie w szpitalu ponad 3 doby.

Jeśli ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi i zgodnie z pisemną opinią lekarza prowadzącego leczenie będzie wymagać:

 • rehabilitacji w poradni rehabilitacyjnej lub w miejscu zamieszkania, zorganizujemy transport do poradni  rehabilitacyjnej i z powrotem oraz wizytę w poradni lub wizytę fizykoterapeuty w miejscu zamieszkania,
 • korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego w miejscu zamieszkania, zorganizujemy wypożyczenie lub zakup takiego sprzętu oraz transport takiego sprzętu do miejsca zamieszkania.

Jeśli ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi i w związku z nim będzie w szpitalu ponad 7 dób, to po zakończonej hospitalizacji zorganizujemy pomoc domową – o ile nie będą mogły pomóc osoby bliskie (pomoc w zakresie: przygotowania posiłku, zrobienia drobnych zakupów, ubrania i mycia, czynnościach pielęgnacyjnych wykonania drobnych porządków).

Jeśli ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi i w związku z nim będzie w szpitalu ponad 3 doby, a po zakończonej hospitalizacji będzie wymagał leżenia zorganizujemy zakup i dostarczenie gotowych posiłków.

Jeśli dziecko ubezpieczonego nagle zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi w Polsce i na podstawie pisemnego zalecenia lekarza prowadzącego leczenie będzie przebywało w miejscu ubezpieczenia powyżej 7 dni, zorganizujemy pomoc w nauce.