Ubezpieczenie szkolne NNW

Ubezpieczenie szkolne - polisa NNW dla dzieci i młodzieży do 26 lat

Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka, ucznia.
Rodzicu, to Ty decydujesz!

 

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na 12 miesięcy.

Korzyści

 • wyczynowe uprawianie sportu - bez dodatkowej składki

 • możliwość samodzielnego wyboru wariantu ubezpieczenia

 • całodobowa ochrona, również poza placówką szkolną

 • dla młodzieży OC w życiu prywatnym - opcja

Kogo ubezpieczamy?

 • dzieci w żłobkach i przedszkolach

 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • uczniów szkół specjalnych i sportowych

 • uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • studentów, doktorantów

 • słuchaczy placówek oświatowo - wychowawczych

Już od 48 zł/rok!
Z kodem WWW10 zniżka 10%
Oblicz składkę
Zalety

Atuty Ubezpieczenia Szkolnego NNW dla Twojego dziecka

 • Szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26 roku życia.
 • NNW szkolne działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć.
 • Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Jeśli w następstwie tego samego zdarzenia dojdzie do uszkodzenia ciała, za które przyjmiemy odpowiedzialność, oraz uszkodzenia lub zniszczenia okularów korekcyjnych Ubezpieczonego, to zwrócimy koszt ich naprawy lub nabycia nowych. Zwrot kosztów, o których mowa, nastąpi do 10% sumy ubezpieczenia przewidzianej dla świadczenia zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w Internecie. W sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w obszarze internetu lub mediów społecznościowych zapewnimy pomoc prawną oraz specjalisty IT. Zadaniem tego specjalisty będzie zatrzymanie lub usunięcie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym. Natomiast w ramach pomocy prawnej zapewniamy m.in. konsultację drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych, wskazanie kancelarii prawnych, które specjalizują się w zakresie spraw wskazanych przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów sądowych i reprezentacji prawnej. Dodatkowo Ubezpieczony może skorzystać z konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji (np. za pośrednictwem telefonu, wideoczatu) oraz 10 wizyt stacjonarnych.
 • Dopasowana oferta i szeroki zakres sum ubezpieczenia NNW (4 pakiety do wyboru).
 • W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza:
  • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł
  • refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł
 • Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, skierowane do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. Do czynności życia prywatnego zaliczamy amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów, a także posiadanie lub używanie rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek, deskorolek elektrycznych, wózków inwalidzkich, rolek czy też sprzętu pływającego do własnego użytku i nie tylko.
 • Możliwość ubezpieczenia osoby innej narodowości niż polska. Wówczas nie wymagamy podania numeru PESEL, a jedynie narodowości oraz daty urodzenia.
Już od 48 zł/rok!
Z kodem WWW10 zniżka 10%
Oblicz składkę
Zakres pakietu

Co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne

Ubezpieczenie szkolne NNW to ubezpieczenie ochronne, które daje możliwość uzyskania świadczenia dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia m.in. w związku z uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Do wyboru są 4 pakiety z szerokim zakresem sum ubezpieczenia. W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza. 

Ubezpieczenie szkolne obejmuje wypadki w szkole, w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych i wyjazdach w kraju i zagranicą. Chronimy również dzieci i młodzież uprawiające sport, zarówno amatorsko, jak i wyczynowo.

 

Ubezpieczenie dla ucznia dodatkowo oferuje:

Ubezpieczenie ochrony prawnej - Hejt w Internecie, dzięki któremu w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, będzie miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej, specjalisty IT oraz konsultacji z psychologiem.

OC w życiu prywatnym, które skierowane jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat, obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu.

Co obejmuje Ubezpieczenie Szkolne?

Wybierz wariant Ubezpieczenia Szkolnego NNW - jaką ochronę możesz zapewnić?

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

ŚwiadczeniaPakiet SPakiet MPakiet LPakiet XL
Śmierć w wyniku NW (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca25 000 zł50 000 zł80 000 zł100 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku15 000 zł30 000 zł50 000 zł70 000 zł
Pobyt w szpitaluw następstwie NW (wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie do sumy ubezpieczenia)30 zł /dzień
SU–3600 zł
40 zł /dzień
SU-5400 zł
60 zł /dzień
SU-10 000 zł
130 zł /dzień
SU-18 000 zł
pobyt niebędący następstwem NW (jednorazowe świadczenie, przy pobycie powyżej 5 dni)500 zł800 zł1000 zł1200 zł
Zwrot kosztówleczenia i rehabilitacji w następstwie NW (w tym odbudowa zębów stałych)2000 zł3500 zł5000 zł7000 zł
nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW2000 zł3500 zł5000 zł7000 zł
Śmierć rodzica w następstwie NW2000 zł3500 zł5000 zł7000 zł
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania2000 zł3500 zł5000 zł7000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Odmrożenie / oparzeniew zakresie uszkodzenia ciała w NNWw zakresie uszkodzenia ciała w NNWw zakresie uszkodzenia ciała w NNWw zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Ugryzienie przez psaw zakresie uszkodzenia ciała w NNWw zakresie uszkodzenia ciała w NNWw zakresie uszkodzenia ciała w NNWw zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Kleszcz
Hejt w internecieopcjaopcjaopcjaopcja
OC w życiu prywatnym* (SG – 30 000 zł)*Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest oferowane w sytuacji, gdy ubezpieczony ma powyżej 13 lat.opcjaopcjaopcjaopcja
Zatrucie gazami oraz substancjami i produktami chemicznymiw zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Wstrząśnienie mózguw zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Ranyw zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW w zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Już od 48 zł/rok!
Z kodem WWW10 zniżka 10%
Oblicz składkę
Opcje dodatkowe

Wybierz opcje dodatkowe ubezpieczenia NNW dla ucznia

Okno zbita szyba

OC w życiu prywatnym

Ochroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dziecko objęte ochroną ubezpieczeniową (np. podczas odbywanych praktyk). Suma ubezpieczenia 30 000 zł

Drewniane klocki z napisem hate

Hejt w internecie

W razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, istnieje możliwość skorzystania z pomocy prawnej, specjalisty IT oraz konsultacji z psychologiem.

Już od 48 zł/rok!
Z kodem WWW10 zniżka 10%
Oblicz składkę
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczeniu NNW dziecka

Już od 48 zł/rok!
Z kodem WWW10 zniżka 10%
Oblicz składkę
Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia