Ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie szkolne - ochrona NNW dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia.

Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka.
Rodzicu, to Ty decydujesz!

 

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na 12 miesięcy.

Korzyści

 • wyczynowe uprawianie sportu - bez dodatkowej składki

 • możliwość samodzielnego wyboru wariantu ubezpieczenia

 • całodobowa ochrona, również poza placówką szkolną

Kogo ubezpieczamy?

Ochrona ubezpieczeniowa może objąć m.in.: 

 • dzieci w żłobkach i przedszkolach

 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 • uczniów szkół specjalnych i sportowych

 • uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • studentów, doktorantów

 • słuchaczy placówek oświatowo - wychowawczych

Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Zalety

Atuty Ubezpieczenia Szkolnego

 • Szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26 roku życia.
 • Ubezpieczenie działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć.
 • Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w Internecie. W sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w obszarze internetu lub mediów społecznościowych zapewnimy pomoc prawną oraz specjalisty IT. Zadaniem tego specjalisty będzie zatrzymanie lub usunięcie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym. Natomiast w ramach infolinii prawnej zapewniamy m.in. konsultację drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych, wskazanie kancelarii prawnych, które specjalizują się w zakresie spraw wskazanych przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów sądowych i reprezentacji prawnej. 
 • Dopasowana oferta i szeroki zakres sum ubezpieczenia (4 pakiety do wyboru).
 • W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza:
  • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł
  • refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł
 • Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, skierowane do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. Do czynności życia prywatnego zaliczamy amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów, a także posiadanie lub używanie rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek, deskorolek elektrycznych, wózków inwalidzkich, rolek czy też sprzętu pływającego do własnego użytku i nie tylko.
   
Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Zakres pakietu

Zakres pakietu

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie ochronne, które daje możliwość uzyskania świadczenia dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia m.in. w związku z uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Do wyboru są 4 pakiety z szerokim zakresem sum ubezpieczenia. W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza

Ubezpieczenie szkolneobejmuje wypadki w szkole, w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych i wyjazdach w kraju i zagranicą. Chronimy również dzieci i młodzież uprawiające sport, zarówno amatorsko, jak i wyczynowo.

 

Dodatkowo oferujemy:

Ubezpieczenie ochrony prawnej - Hejt w Internecie, dzięki któremu w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, będzie miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej oraz specjalisty IT.

OC w życiu prywatnym, które skierowane jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat, obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu.

Co obejmuje Ubezpieczenie Szkolne?

Wybierz wariant Ubezpieczenia Szkolnego.

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

ŚwiadczeniaPakiet SPakiet MPakiet LPakiet XL
Śmierć w wyniku NW (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca20 000 zł30 000 zł50 000 zł80 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku10 000 zł20 000 zł30 000 zł50 000 zł
Pobyt w szpitaluw następstwie NW (wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie do sumy ubezpieczenia)30 zł /dzień
SU–3600 zł
40 zł /dzień
SU-5400 zł
60 zł /dzień
SU-10 000 zł
130 zł /dzień
SU-18 000 zł
pobyt niebędący następstwem NW (jednorazowe świadczenie, przy pobycie powyżej 5 dni)180 zł250 zł350 zł800 zł
Zwrot kosztówleczenia i rehabilitacji w następstwie NW (w tym odbudowa zębów stałych)1500 zł2000 zł3000 zł5000 zł
nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW1500 zł2000 zł3000 zł5000 zł
Śmierć rodzica w następstwie NW1000 zł1500 zł2000 zł2500 zł
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania1000 zł1500 zł2000 zł2500 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Kleszcz
Hejt w internecieopcjaopcjaopcjaopcja
OC w życiu prywatnym* (SG – 20 000 zł)*Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest oferowane w sytuacji, gdy ubezpieczony ma powyżej 13 lat.opcjaopcjaopcjaopcja
Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Opcje dodatkowe

Wybierz opcje dodatkowe ubezpieczenia

Okno zbita szyba

OC w życiu prywatnym

Ochroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dziecko objęte ochroną ubezpieczeniową (np. podczas odbywanych praktyk). Suma ubezpieczenia 20 000 zł

Drewniane klocki z napisem hate

Hejt w internecie

W razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, istnieje możliwość skorzystania z pomocy prawnej oraz specjalisty IT.

Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia

 


Prezentowana na stronie oferta może się różnić w zależności od dostępnych opcji i wariantów ubezpieczenia w wybranym kanale sprzedaży.