Ubezpieczenie szkolne NNW

Ubezpieczenie szkolne - polisa NNW dla dzieci i młodzieży do 26 lat

Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka, ucznia.
Rodzicu, to Ty decydujesz!

 

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na 12 miesięcy.

Korzyści

 • wyczynowe uprawianie sportu  do 18 roku życia - bez dodatkowej składki

 • możliwość samodzielnego wyboru wariantu ubezpieczenia

 • całodobowa ochrona, również poza placówką szkolną

 • dla młodzieży OC w życiu prywatnym - opcja

Kogo ubezpieczamy?

 • dzieci lub młodzież do 18 roku życia

 • uczniów szkół ponadpodstawowych, jeśli ukończyli 18 rok życia

 • uczniów szkół specjalnych, jeśli ukończyli 18 rok życia

 

 • słuchaczy placówek opiekuńczo – wychowawczych jeśli ukończyli 18  rok życia

 • studentów, doktorantów

 • uczniów placówek opiekuńczo – wychowawczych

   

Już od 44 zł/rok!Oblicz składkę
Zalety

Atuty Ubezpieczenia Szkolnego NNW dla Twojego dziecka

 • Szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26 roku życia.
 • NNW szkolne działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć.
 • Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Jeśli w następstwie tego samego zdarzenia dojdzie do uszkodzenia ciała, za które przyjmiemy odpowiedzialność, oraz uszkodzenia lub zniszczenia okularów korekcyjnych Ubezpieczonego, to zwrócimy koszt ich naprawy lub nabycia nowych. Zwrot kosztów, o których mowa, nastąpi do 10% sumy ubezpieczenia przewidzianej dla świadczenia zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów dla dzieci i młodzieży do 18 lat. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w Internecie. W sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w obszarze internetu lub mediów społecznościowych zapewnimy pomoc prawną oraz specjalisty IT. Zadaniem tego specjalisty będzie zatrzymanie lub usunięcie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym. Natomiast w ramach pomocy prawnej zapewniamy m.in. konsultację drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych, wskazanie kancelarii prawnych, które specjalizują się w zakresie spraw wskazanych przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów sądowych i reprezentacji prawnej. Dodatkowo Ubezpieczony może skorzystać z konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji (np. za pośrednictwem telefonu, wideoczatu) oraz 10 wizyt stacjonarnych.
 • Dopasowana oferta i szeroki zakres sum ubezpieczenia NNW (4 pakiety do wyboru).
 • W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza:
  • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł
  • refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł
 • Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, skierowane do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. Do czynności życia prywatnego zaliczamy amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów, a także posiadanie lub używanie rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek, deskorolek elektrycznych, wózków inwalidzkich, rolek czy też sprzętu pływającego do własnego użytku i nie tylko.
 • Możliwość ubezpieczenia osoby innej narodowości niż polska. Wówczas nie wymagamy podania numeru PESEL, a jedynie narodowości oraz daty urodzenia.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie Opieka plus w ubezpieczeniu szkolnym. Ubezpieczenie obejmuje świadczenia zdrowotne, takie jak: telekonsultacje z lekarzem internistą, lekarzem rodzinnym lub pediatrą, diagnostykę labo­ratoryjną, telekonsultacje z psychologiem dziecięcym oraz  rehabilitację, a także  świadczenia realizowane po nieszczę­śliwym wypadku w postaci korepetycji
  - telekonsultacje z pediatrą, lekarzem internistą, lekarzem rodzinnym – bez limitu w okresie ochrony.
  - telekonsultacje z psychologiem dziecięcym – 6 sesji po 30 minut w okresie ochrony
  - diagnostyki laboratoryjne: morfologia krwi, glukoza, mocz, badania ogólne – 4 badania w okresie ochrony.
  - organizacja i pokrycie kosztów konsultacji z fizjoterapeutą albo kosztów zabiegów rehabilitacyjnych – 30 zabiegów w placówce medycznej albo 6 wizyt fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania w okresie ochrony.
  - organizacja i pokrycie kosztów korepetycji w następstwie NW, jeśli Ubezpieczony nie uczęszczał do szkoły przez 7 dni roboczych – 3 lekcje po 60 minut  w okresie ochrony.
Już od 44 zł/rok!Oblicz składkę
Zakres pakietu

Co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne

Ubezpieczenie szkolne NNW to ubezpieczenie ochronne, które daje możliwość uzyskania świadczenia dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia m.in. w związku z uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Do wyboru są 4 pakiety z szerokim zakresem sum ubezpieczenia. W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza. 

Ubezpieczenie szkolne obejmuje wypadki w szkole, w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych i wyjazdach w kraju i zagranicą. Chronimy również dzieci i młodzież uprawiające sport, zarówno amatorsko, jak i wyczynowo.

 

Ubezpieczenie dla ucznia dodatkowo oferuje:

Ubezpieczenie ochrony prawnej - Hejt w Internecie, dzięki któremu w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, będzie miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej, specjalisty IT oraz konsultacji z psychologiem.

OC w życiu prywatnym, które skierowane jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat, obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu.

Opieka plus w ubezpieczeniu szkolnym   -to świadczenia zdrowotne, będziesz miał  nielimitowany dostęp do telekonsultacji  z pediatrą, internistą, lekarzem rodzinnym. Korzystasz, kiedy potrzebujesz. 

Masz możliwość skorzystania z Telekonsultacji z psychologiem dziecięcym, ale również otrzymujesz dostęp do badań laboratoryjnych. Zorganizujemy i pokryjemy koszty zabiegów rehabilitacyjnych. W  ramach ubezpieczenia zorganizujemy i pokryjemy koszty korepetycji.

Co obejmuje Ubezpieczenie Szkolne?

Wybierz wariant Ubezpieczenia Szkolnego NNW - jaką ochronę możesz zapewnić?

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Zakres ubezpieczeniaPakiet SPakiet MPakiet LPakiet XL
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego30 000 zł55 000 zł85 000 zł110 000 zł
Śmierć w wyniku NW, udaru mózgu lub zawału serca25 000 zł50 000 zł80 000 zł100 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku15 000 zł30 000 zł50 000 zł70 000 zł
Pobyt w szpitaluw następstwie NW (wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie do sumy ubezpieczenia)30 zł /dzień
SU–3600 zł
40 zł /dzień
SU-5400 zł
60 zł /dzień
SU-10 000 zł
130 zł /dzień
SU-18 000 zł
niebędący następstwem NW (wypłata świadczenia, przy pobycie powyżej 5 dni)30 zł /dzień
SU-1200 zł
35 zł /dzień
SU-1500 zł
35 zł /dzień
SU-2000 zł
40 zł /dzień
SU-2000 zł
Zwrot kosztówleczenia w następstwie NW
(w tym odbudowa zębów stałych)
1000 zł2500 zł3000 zł5000 zł
rehabilitacja w następstwie NW1000 zł1000 zł2000 zł2000 zł
nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW2000 zł3500 zł5000 zł7000 zł
nabycie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarzaw zakresie
naprawy albo nabycia nowych okularówdo 200 złdo 350 złdo 500 złdo 700 zł
Śmierć rodzica w następstwie NW2500 zł4000 zł5500 zł8000 zł
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania2000 zł3500 zł5000 zł7000 zł
Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych w postaci Telekonsultacji3 telekonsultacje w okresie ochrony
Organizacja i pokrycie kosztów pielęgniarki lub ratownika medycznego5 wizyt w zakresie
Wyczynowe uprawianie sportuw zakresie
Odmrożenie / oparzeniew zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Ugryzienie przez psaw zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Zatrucie gazami oraz substancjami i produktami chemicznymiw zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Wstrząśnienie mózguw zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Ranyw zakresie uszkodzenia ciała w NNW
Ukąszenie przez kleszczaw zakresie
Hejt w Internecieopcja
OC w życiu prywatnym* (SG-35000 zł)opcja
Opieka plusopcja
Już od 44 zł/rok!Oblicz składkę
Opcje dodatkowe

Wybierz opcje dodatkowe ubezpieczenia NNW dla ucznia

Okno zbita szyba

OC w życiu prywatnym

Ochroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dziecko objęte ochroną ubezpieczeniową (np. podczas odbywanych praktyk). Suma ubezpieczenia 30 000 zł

Drewniane klocki z napisem hate

Hejt w internecie

W razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, istnieje możliwość skorzystania z pomocy prawnej, specjalisty IT oraz konsultacji z psychologiem.

Zakup ubezpieczenia przez Internet

Opieka plus

Ubezpieczenie obejmuje świadczenia zdrowotne, takie jak: telekonsultacje z lekarzem internistą, lekarzem rodzinnym lub pediatrą, diagnostykę laboratoryjną, telekonsultacje z psychologiem dziecięcym oraz  rehabilitację, a także  świadczenia realizowane po nieszczęśliwym wypadku w postaci korepetycji.

Już od 44 zł/rok!Oblicz składkę
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczeniu NNW dziecka

Już od 44 zł/rok!Oblicz składkę
Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia