Zalety

Atuty ubezpieczenia rezygnacji z wyjazdu - kiedy możesz liczyć na zwrot kosztów podróży? Sprawdź warunki ubezpieczenia!

Kupujesz wycieczkę first minute? Nie zapomnij o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego obejmującego zwrot kosztów rezygnacji z podróży.

 

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zapewnia ochronę w razie konieczności rezygnacji bądź przerwania wycieczki z określonych przyczyn.

  • Bardzo szeroki zakres powodów rezygnacji z podróży. 
  • Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 35 000 zł na każdego Ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenie obejmuje podróże krajowe i zagraniczne, a obowiązuje na terenie całego świata.
  • Brak udziału własnego. Nie musisz obawiać się dodatkowych kosztów w razie rezygnacji z podróży.
  • Otrzymujesz zwrot 100% ubezpieczonych kosztów podróży.
  • Możesz skorzystać z ubezpieczenia rezygnacji z podróży lub biletu, kupując Pakiet COVID-19 PLUS obejmujący rezygnację z powodu pozytywnego testu na COVID-19 bez objawów i dokumentacji medycznej oraz izolacji lub kwarantanny.

35 000 zł sumy ubezpieczenia

0% wkładu własnego

100% zwrotu kosztów podróży

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - kiedy możesz liczyć na zwrot kosztów za wyjazd?
Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży? Za co możesz otrzymać zwrot?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznej lub krajowej może obejmować: 

 

  • koszty rezygnacji z podróży

  • koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania

  • koszty rezygnacji z biletu

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży chroni środki finansowe jaki wpłaciliśmy w związku z zaplanowaną podróżą, od momentu ich wpłacenia do momentu rozpoczęcia podróży lub w przypadku kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania do momentu jej zakończenia.

Należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży. Jeżeli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, to umowa ubezpieczenia może być zawarta nie później niż w  ciągu 3 dni liczonych od dnia dokonania jako pierwszej jednej z  następujących czynności: zawarcia umowy związanej z podróżą albo zakupu biletu, albo wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą lub zakupu biletu. W żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu

Rezygnacja z podróży

Przerwanie podróży

Rezygnacja z biletu

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - kiedy możesz liczyć na zwrot kosztów za wyjazd?
Oblicz składkę
Opcje dodatkowe

Rozszerz ochronę podczas podróży - kup ubezpieczenie dodatkowe!

Tabletki

Ryzyka następstw chorób

Możesz ubezpieczyć się od następstw chorób przewlekłych, psychicznych bądź nowotworowych

Pakiet COVID-19 PLUS

Możesz ubezpieczyć się na wypadek skierowania na izolację lub kwarantannę albo od pozytywnego wyniku testu na COVID-19 bez objawów, na przykład na lotnisku przed odlotem, bez konieczności przedstawiania dokumentacji medycznej. Będziemy honorować każdy test przeprowadzony przez placówkę medyczną, z wyjątkiem testów zakupionych w aptece.

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - kiedy możesz liczyć na zwrot kosztów za wyjazd?
Oblicz składkę
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - kiedy możesz liczyć na zwrot kosztów za wyjazd?
Oblicz składkę
Pytania i odpowiedzi COVID-19

Pytania i odpowiedzi w kontekście COVID-19

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia oraz rezygnacji z podróży w kontekście pandemii Covid-19.

W zakresie ubezpieczeń podroży UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. traktuje nagłe zachorowanie na Covid – 19,  jak każde inne nagłe zachorowanie.

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - kiedy możesz liczyć na zwrot kosztów za wyjazd?
Oblicz składkę
Dokumenty i formularze

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia

Dokumenty obsługowe

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - kiedy możesz liczyć na zwrot kosztów za wyjazd?
Oblicz składkę

 


Prezentowana na stronie oferta może się różnić w zależności od dostępnych opcji i wariantów ubezpieczenia w wybranym kanale sprzedaży.