Zalety

Atuty ubezpieczenia rezygnacji z podróży

Kupujesz wycieczkę first minute? Nie zapomnij o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego z możliwością zwrotu kosztów rezygnacji z podróży.

 

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zapewnia ochronę w razie konieczności rezygnacji, bądź przerwania wyjazdu z określonych przyczyn.

  • Bardzo szeroki zakres powodów rezygnacji z podróży. 

  • Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 35 000 zł na każdego Ubezpieczonego.

  • Ubezpieczenie obejmuje podróże krajowe i zagraniczne, a obowiązuje na terenie całego świata.

  • Brak udziału własnego. Nie musisz obawiać się dodatkowych kosztów.

  • Otrzymujesz zwrot 100% ubezpieczonych kosztów podróży.

  • Możesz skorzystać z ubezpieczenia rezygnacji z podróży lub biletu, kupując Pakiet COVID-19 PLUS obejmujący rezygnację z powodu pozytywnego testu na COVID-19 bez objawów i dokumentacji medycznej oraz izolacji lub kwarantanny.

35 000 zł sumy ubezpieczenia

0% wkładu własnego

100% zwrotu kosztów podróży

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpiecz swoją podróż
Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Co obejmuje ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznej lub krajowej może obejmować: 

 

  • koszty rezygnacji z podróży

  • koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania

  • koszty rezygnacji z biletu

Ubezpieczenie chroni środki finansowe jaki wpłaciliśmy w związku z zaplanowaną podróżą, od momentu ich wpłacenia do momentu rozpoczęcia podróży lub w przypadku kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania do momentu jej zakończenia.


Należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, a jeżeli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, to umowa ubezpieczenia może być zawarta nie później niż w  ciągu 3 dni liczonych od dnia dokonania jako pierwszej jednej z  następujących czynności: zawarcia umowy związanej z podróżą albo zakupu biletu, albo wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą lub z tytułu zakupu biletu; jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

Rezygnacja z podróży

Przerwanie podróży

Rezygnacja z biletu

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpiecz swoją podróż
Oblicz składkę
Opcje dodatkowe

Rozszerz ochronę

Tabletki

Ryzyka następstw chorób

Możesz ubezpieczyć się od następstw chorób przewlekłych, psychicznych bądź nowotworowych

Pakiet COVID-19 PLUS

Możesz ubezpieczyć się w przypadku skierowania na izolację lub kwarantannę albo od pozytywnego wyniku testu na COVID-19 bez objawów, na przykład na lotnisku przed odlotem, bez konieczności przedstawiania dokumentacji medycznej. Będziemy honorować każdy test przeprowadzony przez placówkę medyczną, z wyjątkiem testów zakupionych w aptece.

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpiecz swoją podróż
Oblicz składkę
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpiecz swoją podróż
Oblicz składkę
Pytania i odpowiedzi COVID-19

Pytania i odpowiedzi w kontekście COVID-19

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia oraz rezygnacji z podróży w kontekście pandemii Covid-19.

W zakresie ubezpieczeń podroży UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. traktuje nagłe zachorowanie na Covid – 19,  jak każde inne nagłe zachorowanie.

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpiecz swoją podróż
Oblicz składkę
Dokumenty i formularze

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia

Dokumenty obsługowe

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpiecz swoją podróż
Oblicz składkę

 


Prezentowana na stronie oferta może się różnić w zależności od dostępnych opcji i wariantów ubezpieczenia w wybranym kanale sprzedaży.