Zalety

Atuty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w domu i mieszkaniu

możliwość ubezpieczenia do 6 osób w ramach jednej polisy

wskazane w polisie osoby mogą, lecz nie muszą być ze sobą spokrewnione

zakres ubezpieczenia obejmuje zarówno uszkodzenie ciała, jak i śmierć w wyniku NNW

możliwość ubezpieczenia osób nie posiadających narodowości polskiej (bez nr PESEL)

pokrycie przez UNIQA kosztów przekwalifikowania zawodowego, jeśli z powodu uszkodzenia ciała, które powstało w następstwie NNW  ubezpieczony nie będzie mógł wykonywać dotychczasowego zawodu (do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia)

możliwość wyboru sumy ubezpieczenia: 20 000, 50 000 albo 100 000 zł oddzielnie na każdego Ubezpieczonego

zakres odpowiedzialności terytorialnej UNIQA Ubezpieczenia – Świat

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta
Zakres ochrony

Zakres ochrony

Najprostszym sposobem, aby zapewnić  poczucie bezpieczeństwa w przypadku niespodziewanego zdarzenia, które wydarzy się w życiu prywatnym jest wykupienie ubezpieczenia NNW. Ubezpieczonym może być dowolna osoba wskazana w polisie, również osoba nieposiadająca narodowości polskiej.

Polisę NNW możesz zakupić na okres jednego roku lub 36 miesięcy, polisa jest aktywna całodobowo, a ochrona obejmuje zdarzenia w kraju i za granicą. Nie ma ograniczenia wiekowego.

Wypłacimy świadczenie w razie śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, uszkodzenia ciała, jeśli będą następstwem nieszczęśliwego wypadku. Jeśli wypadkowi ulegnie Ubezpieczony, który w związku z doznanymi urazami nie będzie mógł dalej wykonywać swojej pracy to zwrócimy również koszty przekwalifikowania zawodowego.

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta
Opcje dodatkowe

Rozszerz ochronę

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dotyczy szkód, które wyrządzisz Ty lub Twoi bliscy innym osobom.

Ubezpieczenie szyb

Otrzymasz pieniądze, jeśli w Twoim mieszkaniu lub domu pęknie szyba, akwarium lub płyta indukcyjna. Jest to jedna z najczęstszych szkód w mieszkaniach.

Ubezpieczenie od powodzi

Dostaniesz pieniądze na remont i likwidację szkód, które powstały z powodu zalania w mieszkaniu, domu lub garażu.

Ubezpieczenie od przepięć

Dostaniesz odszkodowanie, jeśli z powodu przepięcia elektrycznego Twój sprzęt, np. telewizor lub komputer, przestanie działać.

Assistance domowy

Zapewniamy pomoc takich specjalistów jak: hydraulik, ślusarz, elektryk, szklarz czy specjalista od sprzętu RTV/AGD.

Pomoc medyczna

Zamówisz pomoc medyczną taką, jak np. domowa wizyta lekarska, transport do placówki medycznej, dostawa leków do domu.

Ubezpieczenie all risk

Jest to najszerszy możliwy zakres ubezpieczenia murów oraz wyposażenia. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk nie obejmuje jedynie konkretnych zdarzeń, które podajemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Pupile

Ubezpieczenie zwierząt domowych (psy i koty) w przypadku nieszczęśliwych wypadków, zaginięcia lub kradzieży.

Zielona energia

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła od 1 000 do 300 000 zł.

Ubezpieczenie ruchomości poza domem

Ubezpieczenie Twoich rzeczy poza domem nawet do 30 000zł.

Ubezpieczenie nagrobka

Masz możliwość ubezpieczenia nagrobka na terenie całej Polski aż do 150 000 zł.

OC Najemcy

Odpowiedzialność cywilna najemców za szkody u Twoich sąsiadów lub szkody w Twoje nieruchomości (pożar, wybuch, zalanie) z sumą gwarancyjną 50 000 zł.

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta
Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta

 


Prezentowana na stronie oferta może się różnić w zależności od dostępnych opcji i wariantów ubezpieczenia w wybranym kanale sprzedaży.
Poznaj nasze inne ubezpieczenia

Zadbaj o pełną ochronę - sprawdź nasze produkty ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie turystyczne Supertravel - polisa turystyczna

Obawiasz się, że nieprzewidziane zdarzenia pokrzyżują ci plany?

Ubezpieczenie od rezygnacji zapewni Ci zwrot kosztów podróży lub biletu.

Ubezpieczenie szkolne dzieci i młodzieży

Zadbaj o dodatkową ochronę w ramach ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia.