Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Oferujemy je prywatnym kolekcjonerom dzieł sztuki. Wiemy, że każda kolekcja ma niepowtarzalny charakter i unikatową wartość. Może obejmować obrazy, meble, rzeźby, szkło, srebra, porcelanę, zdjęcia lub przedmioty kolekcjonerskie. Przygotujemy rozwiązanie ubezpieczeniowe dostosowane do konkretnej kolekcji i potrzeb właściciela.

Co ubezpieczamy

Co ubezpieczamy

Ubezpieczamy dzieła sztuki, których wartość określana jest głównie poprzez ich formę artystyczną lub właściwą rękodziełu artystycznemu albo poprzez sposób wytworzenia. Są to na przykład:

 

 

obrazy olejne, akwarele, rysunki i grafiki

plastyki i rzeźby

antyki, obiekty designerskie

dywany, gobeliny

przedmioty użytkowe stołowe ze srebra

obiekty kolekcjonerskie

Dokumenty

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Kolekcjonerom proponujemy:

zakres ubezpieczenia oparty na koncepcji ubezpieczenia wszystkich ryzyk – chronimy każde uszkodzenie, utratę lub ubytek wartości z wyjątkiem krótkiej listy zdarzeń wyłączonych z ubezpieczenia;

ochronę w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, które może znajdować się na całym świecie, oraz do 6 miesięcy poza tym miejscem, np. w czasie wystaw;

ochronę w czasie transportu na całym świecie;

wypłatę odszkodowania nie tylko w wysokości kosztów naprawy czy restauracji, ale także z uwzględnieniem utraty wartości artystycznej dzieła;

dodatkowy limit na wypadek wzrostu wartości dzieła w okresie ubezpieczenia do wysokości 25% wartości zadeklarowanej w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie Autocasco samochodów firmowych