Dla kogo jest gwarancja celna

Dla kogo jest gwarancja celna

Gwarancja celna zabezpiecza płatności przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa. Wierzycielem należności celnych, objętych gwarancją, jest właściwy organ, który reprezentuje Skarb Państwa. Jako gwarant odpowiadamy za długi celne i inne zobowiązania zobowiązanego, które powstały w okresie wskazanym w gwarancji.

Jakie korzyści dają gwarancje celne

Jakie korzyści dają gwarancje celne

Podnoszą wiarygodność i prestiż przedsiębiorstwa.

Poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Uproszczają procedury celne (prowadzenie składu celnego).

Umożliwiają stosowanie odroczenia terminów płatności długów celnych.

Dla kogo jest gwarancja akcyzowa

Dla kogo jest gwarancja akcyzowa

Gwarancja akcyzowa zabezpiecza zapłatę podatku akcyzowego lub opłaty paliwowej wobec Skarbu Państwa. Wiąże się z:

  • przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (złożenie zabezpieczenia akcyzowego jest warunkiem niezbędnym do jej zastosowania),
  • produkcją, przetwarzaniem i przechowywaniem wyrobów akcyzowych.
Jakie korzyści dają gwarancje akcyzowe

Jakie korzyści dają gwarancje akcyzowe

Podnoszą wiarygodność i prestiż przedsiębiorstwa.

Poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Umożliwiają spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności