O produkcie

Gwarancja celna

Gwarancja celna zabezpiecza płatności wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwy organ, który jest wierzycielem należności celnych objętych gwarancją. Gwarant odpowiada za długi celne i inne zobowiązania przedsiębiorcy (dłużnika) powstałe w okresie wskazanym w gwarancji.

Korzyści

Poznaj korzyści wynikające z uzyskania gwarancji celnych:

  • podnoszą wiarygodność i prestiż przedsiębiorstwa,
  • poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa,
  • uproszczają procedury celne (np. prowadzenie składu celnego),
  • umożliwiają stosowanie odroczenia terminów płatności długów celnych.
Dokumenty

Dokumenty