Wariant Assistance Złota Rączka obejmuje:

Pomoc – Dom

Jeśli wydarzy się szkoda, zapewnimy pomoc specjalisty, odpowiednio do rodzaju szkody: ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryka, dekarza, szklarza lub stolarza. W ramach tej usługi pokryjemy: koszty dojazdu, koszty robocizny oraz zakupu części zamiennych, które są konieczne do wykonania usługi.

Pokryjemy koszty do 1 500 zł w ramach jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. W/w zakres świadczymy gdy do szkody dojdzie w wyniku zdarzenia losowego lub awarii, które mogą spowodować utratę lub dalsze uszkodzenia ubezpieczonego mienia w miejscu ubezpieczenia.

Pomoc – AGD/RTV/PC/ Naprawa urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Jeśli sprzęt ubezpieczonego RTV, AGD, PC, urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne ulegną awarii i nie będzie można skorzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem, zorganizujemy pomoc odpowiedniego technika, który przyjedzie w terminie do 3 dni roboczych. Pokryjemy koszt dojazdu i robocizny technika oraz części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi.

 • Pomoc AGD/RTV dotyczy sprzętu który został zakupiony jako sprzęt fabrycznie nowy nie wcześniej niż 8 lat przed awarią i który nie jest już objęty gwarancją producenta.
 • Pomoc PC/Naprawa urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych dotyczy sprzętu, który został zakupiony jako sprzęt fabrycznie nowy nie wcześniej niż 5 lat przed awarią i który nie jest już objęty gwarancją producenta.

Ubezpieczenie bezpieczne rachunki

Jeśli w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala na co najmniej 14 dni, do kwoty 500 zł. pokryjemy koszt zobowiązań miesięcznych ubezpieczonego, takich jak czynsz, rachunki za prąd, gaz, wodę, telefon itp. Lub wypłacimy jednorazową pomoc finansową.

Pomoc podczas trudnej sytuacji losowej

Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku umrze dziecko lub małżonek ubezpieczonego, zapewnimy pomoc finansową w wysokości 1000 zł oraz organizację i pokrycie kosztów 10 wizyt u psychologa.

Cyber Assistance – ochrona zakupów internetowych

Obejmujemy ochroną ryzyko niedostarczenia towaru, jeśli w ocenie ubezpieczonego zajdzie uzasadnione podejrzenie popełnienia oszustwa przez sprzedającego oraz gdy środki prawne okażą się nieskuteczne przy dochodzeniu praw ubezpieczonego – jako konsumenta (o ile w zamówieniu podał dobry adres dostarczenia towaru). Zwrócimy wartość transakcji i kosztów przesyłki.

Cyber Assistance pomoc finansowa po kradzieży dokumentów i kart płatniczych

Jeśli ubezpieczony padnie ofiarą kradzieży z włamaniem, rozboju lub wymuszenia rozbójniczego i straci kartę płatniczą, kartę pobytu, paszport lub prawo jazdy, zwrócimy koszt odtworzenia dokumentów oraz koszt nieautoryzowanych transakcji, które zostaną zapłacone skradzioną kartą płatniczą w ciągu 48 godzin przed jej zastrzeżeniem.

Cyber Assistance pomoc w razie utraty danych z dysku komputera

Jeśli na skutek awarii lub działania przyczyny zewnętrznej ubezpieczony utraci dane z dysku komputera stacjonarnego albo komputera przenośnego, pokryjemy koszty odzyskania danych.

Ubezpieczenie przedłużonej ochrony

Obejmujemy ochroną przed awarią sprzęt w wieku powyżej 5 lat (pralkę, lodówkę, odbiornik telewizyjny, okap, piekarnik, kuchnię gazową lub elektryczną) znajdujący się w miejscu ubezpieczenia, jako sprzęt fabrycznie nowy.

Serwis Concierge (osobisty asystent)

Serwis polega na telefonicznej organizacji potrzebnych ubezpieczonemu usług, m.in.:

 • rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych, hoteli, biletów do kin i teatrów, stolika w restauracji,
 • usługi pomocy domowej,
 • opieki, korepetycji dla dzieci,
 • wizyty w serwisie samochodowym, przeglądu samochodu, wynajmu auta, jachtu, łodzi,
 • fotografa, projektanta wnętrz, ogrodów,
 • transportu mebli, zamówienia kwiatów itp.

Pupile

Jeśli pies lub kot ubezpieczonego ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi zorganizujemy i opłacimy transport do i z placówki weterynaryjnej i pokryjemy koszt leczenia. Zorganizujemy wizytę u fryzjera zwierzęcego lub behawiorysty zwierzęcego (specjalisty od zachowań zwierząt). Udzielimy informacji na temat obowiązkowych szczepień dla zwierząt, ras psów uznawanych za niebezpieczne, klubów miłośników zwierząt, adresów salonów piękności dla psów i kotów, sklepów zoologicznych, szkółek dla zwierząt zajmujących się tresurą, adresów cmentarzy dla zwierząt.

Pomoc – infolinie

Zapewniamy nieograniczony i całodobowy dostęp do infolinii:

 • o usługodawcach – o danych teleadresowych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi m.in.: ślusarskie, hydrauliczne, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, malarskie, glazurnicze, przeprowadzkowe.
  remontowo-budowlanej – udzielającej informacji istotnych przy prowadzeniu prac budowlanych, np. o formalnościach prawnych, podatkowych, danych placówek, firm i sklepów budowlanych.
 • o służbach użyteczności publicznej – do numerów telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, straży miejskiej i innych służb użyteczności publicznej.
 • banku lub infolinii do zastrzegania kart płatniczych – w przypadku utraty takiej karty, również w przypadku jej kradzieży.

Co jeszcze zapewniamy

Przegląd zamków i instalacji alarmowej po próbie lub dokonanej kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Pokrycie kosztów dojazdu i robocizny ślusarza, jeśli:

 • ubezpieczony zgubi klucze do miejsca ubezpieczenia,
 • zatrzaśnie klucze w miejscu ubezpieczenia,
 • zatrzaśnie się w miejscu ubezpieczenia z powodu awarii zamka drzwi zewnętrznych.

Jeśli w samochodzie ubezpieczonego zaparkowanym na posesji, w garażu lub miejscu postojowym max 5 km od miejsca ubezpieczenia rozładuje się akumulator, zapewnimy pokrycie kosztów dojazdu i robocizny specjalisty, który uruchomi samochód.

Jeśli w miejscu ubezpieczenia dojdzie do stłuczenia szyb, pokryjemy koszty koniecznego oszklenia zastępczego, ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu i naprawy uszkodzonych elementów mocujących.

Jeśli w miejscu ubezpieczenia wystąpi szkoda, po której niezbędna będzie interwencja grupy sprzątającej, zorganizujemy taką usługę i pokryjemy koszty.

Jeśli w miejscu ubezpieczenia pojawią się gryzonie lub owady pasożytnicze, zorganizujemy deratyzację lub dezynsekcję i pokryjemy koszty.

Jeśli w miejscu ubezpieczenia pojawią się gniazda os lub szerszeni, pokryjemy koszt usunięcia tych gniazd.

Na prośbę ubezpieczonego zorganizujemy wizytę elektryka lub technika urządzeń grzewczych, który przeprowadzi okresowy przegląd techniczny instalacji.

Jeśli w wyniku zdarzenia losowego stan miejsca ubezpieczenia wykluczy jego dalsze zamieszkiwanie:

 • zapewnimy dozór mienia, transport, przechowanie ocalałego mienia,
 • zorganizujemy dla ubezpieczonego i 3 osób bliskich zakwaterowanie oraz transport do najbliższego hotelu.