Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Oferujemy je instytucjom kultury. To kompleksowe i kompetentne wsparcie w zakresie ubezpieczeń dzieł sztuki. Nawet w przypadku krótkoterminowych projektów wystawienniczych możemy zapewnić niezbędną ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczamy:

  • muzea
  • instytucje wystawiennicze
  • galerie dzieł sztuki
  • domy aukcyjne
Co ubezpieczamy

Co ubezpieczamy

Ubezpieczamy dzieła sztuki, których wartość określana jest głównie poprzez ich formę artystyczną lub właściwą rękodziełu artystycznemu albo poprzez sposób wytworzenia. Są to na przykład:

obrazy olejne, akwarele, rysunki i grafiki

plastyki i rzeźby

antyki, obiekty designerskie

dywany, gobeliny

przedmioty użytkowe stołowe ze srebra

obiekty kolekcjonerskie

Dokumenty

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Muzeom, galeriom i domom aukcyjnym proponujemy:

zakres ubezpieczenia oparty na koncepcji ubezpieczenia wszystkich ryzyk – chronimy każde uszkodzenie, utratę lub ubytek wartości z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z ubezpieczenia;

ubezpieczenie „od gwoździa do gwoździa”, które zapewnia ochronę na wszystkich etapach związanych z organizacją i trwaniem wystawy: podczas usuwania, pakowania, transportu, rozpakowania i instalacji, magazynowania oraz w okresie ekspozycji;

ochronę ubezpieczeniową do zadeklarowanej wartości z uwzględnieniem utraty artystycznej wartości dzieła.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie Autocasco samochodów firmowych