O produkcie

Gwarancja spłaty dofinansowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Gwarancja spłaty dofinansowania dedykowana jest dla Spółdzielni Mieszkaniowych, które korzystają ze zwrotnych pożyczek udzielanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie zwrotu wymagalnej kwoty pożyczki w sytuacji, gdy Spółdzielnia Mieszkaniowa nie spłaciła całości lub części pożyczki.

Korzyści

Poznaj korzyści wynikające z uzyskania gwarancji spłaty dofinansowania:

  • umożliwiają realizację kilku inwestycji jednocześnie (w tym samym czasie Spółdzielnia Mieszkaniowa może prowadzić kilka inwestycji finansowanych ze środków z WFOŚiGW)
  • poprawiają płynność finansową (Spółdzielnia Mieszkaniowa nie musi ustanawiać dodatkowych zabezpieczeń dla WFOŚiGW)
  • zwiększają wiarygodność jako partnera w interesach
Dokumenty

Dokumenty