Dla kogo jest ta gwarancja

Dla kogo jest ta gwarancja

Gwarancja spłaty dofinansowania przeznaczona jest dla spółdzielni mieszkaniowych, które korzystają ze zwrotnych pożyczek, udzielanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka może być spłacona jednorazowo lub ratalnie przez kilka lat, w zależności od indywidualnych uzgodnień pomiędzy stronami.

Gwarant zabezpiecza zwrot wymagalnej kwoty pożyczki, w sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie spłaciła całości lub części pożyczki.

Jakie korzyści dają te gwarancje

Jakie korzyści daje gwarancja spłaty dofinansowania

Umożliwiają realizację kilku inwestycji jednocześnie. W tym samym czasie spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić kilka inwestycji finansowanych ze środków z WFOŚiGW.

Poprawiają płynność finansową, ponieważ spółdzielnia mieszkaniowa nie musi ustanawiać dodatkowych zabezpieczeń dla WFOŚiGW.

Zwiększają wiarygodność spółdzielni jako partnera biznesowego.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności