AXA Otwarty Fundusz Emerytalny

Przystępuję do AXA OFE

Rozpoczynasz pierwszą pracę? Masz cztery miesiące na podjęcie decyzji, czy Twoje składki emerytalne trafią do ZUS, czy również do OFE.

Zmieniam na AXA OFE

Możesz zmienić swój dotychczasowy fundusz na AXA OFE w prosty, szybki i bezpieczny sposób za pomocą wniosku elektronicznego.

Dziedziczenie środków z AXA OFE

Sprawdź w jaki sposób zgłosić śmierć Członka AXA OFE.

Wszystko o AXA OFE

Informacje o AXA OFE: aktualności, polityka inwestycyjna, wyceny jednostek, wartości i struktura aktywów.

Mój rachunek w AXA OFE

Zobacz stan swojego konta i sprawdź ostatnie składki. W tej sekcji znajdziesz również formularze, informacje o dziedziczeniu środków zgromadzonych w AXA OFE.

Formularze

Znajdziesz tu wszystkie formularze do pobrania.