UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny

ZUS sign on Social Insurance Institution (Polish: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych) office.

Okno transferowe ZUS - OFE

W tym czasie możesz zdecydować, czy Twoje kolejne składki emerytalne będą inwestowane na rynku kapitałowym w rachunku OFE, czy mają w całości trafiać do ZUS-u.

Przystępuję do UNIQA OFE

Rozpoczynasz pierwszą pracę? Masz cztery miesiące na podjęcie decyzji, czy Twoje składki emerytalne trafią do ZUS, czy również do OFE.

Zmieniam na UNIQA OFE

Możesz zmienić swój dotychczasowy fundusz na UNIQA OFE w prosty, szybki i bezpieczny sposób za pomocą wniosku elektronicznego.

Dziedziczenie środków z UNIQA OFE

Sprawdź w jaki sposób zgłosić śmierć Członka UNIQA OFE.

Wszystko o UNIQA OFE

Informacje o UNIQA OFE: aktualności, polityka inwestycyjna, wyceny jednostek, wartości i struktura aktywów.

Mój rachunek w UNIQA OFE

Zobacz stan swojego konta i sprawdź ostatnie składki. W tej sekcji znajdziesz również formularze, informacje o dziedziczeniu środków zgromadzonych w UNIQA OFE.

Formularze

Znajdziesz tu wszystkie formularze do pobrania.