Polski biznes za granicą

Polski biznes za granicą

Polski biznes za granicą

UNIQA jest partnerem raportu pt. „Polski biznes za granicą. Jak polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej”, przygotowanym przez centrum analiz SpotData.pl.

Transportation and technology concept. ITS (Intelligent Transport Systems). Mobility as a service.
Przewodnik prewencyjny dla firm

Przewodnik prewencyjny dla firm

Przewodnik prewencyjny dla firm

Inżynierowie z Zespołu Technicznej Oceny Ryzyka UNIQA przygotowali materiał o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo w firmie.