Informacja

Ubezpieczenie OC samochodu firmowego dostępne w ofercie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczenie OC dla firm

OC samochodu firmowego

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych oferujemy podmiotom gospodarczym posiadającym min. 5 pojazdów dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych/podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu dla posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem tego pojazdu.

Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia