Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla przedsiębiorców, którzy poszukują kompleksowego ubezpieczenia sprzętu budowlanego lub maszyn budowlanych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie oparte jest na zasadzie all risk, czyli od wszystkich ryzyk. Odpowiadamy za szkody rzeczowe, które powstaną wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem tych, które wyłączyliśmy z zakresu ubezpieczenia.

Katalog maszyn, które możemy objąć ochroną jest bardzo szeroki. Możemy ubezpieczyć cały park maszynowy w ramach jednej polisy.

Zakres ubezpieczenia dostosujemy do potrzeb.

Sumę ubezpieczenia ustala przedsiębiorca na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń, które zgłasza do ubezpieczenia.

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Możemy rozszerzyć naszą odpowiedzialność na:

szkody spowodowane przez strajki, zamieszki,

szkody powstałe w czasie transportu maszyn budowlanych,

szkody powstałe podczas poruszania się maszyn po drogach publicznych,

koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dniach wolnych od pracy,

koszty frachtu lotniczego.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenie budowlano-montażowe

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności