O produkcie

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie NNW w UNIQA zapewnia pracownikom lub członkom zarządów/właścicielom, a także innym osobom należącym do ubezpieczonej grupy, kompleksową ochronę przed negatywnymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, które powodują uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.

Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o szereg dodatkowych zakresów ubezpieczenia, aby jak najbardziej odpowiadać potrzebom naszych Klientów. Może ona działać na całym świecie w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych/służbowych lub innych podejmowanych aktywności, jak i w życiu prywatnym.

Dokumenty

Dokumenty