Dla kogo jest ubezpieczenie

Dla kogo jest ubezpieczenie

Ubezpieczenie przygotowaliśmy z myślą o firmach produkcyjnych oraz handlowych i  dystrybucyjnych.

Operatorom logistycznym (spedytorom, przewoźnikom) oferujemy możliwość zawarcia ubezpieczenia CARGO na rzecz ich klientów w formie w formie polisy otwartego pokrycia (CARGO Open Cover).

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może być oparte na zasadzie all risk, czyli od wszystkich ryzyk.

Odpowiadamy za szkody rzeczowe, które powstaną wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem tych, które wyłączyliśmy z zakresu ochrony w warunkach ubezpieczenia.

Możemy też przygotować zakres ochrony ubezpieczeniowej oparty na ryzykach nazwanych i klauzulach instytutowych.

Jakie są formy ubezpieczenia

Jakie są formy ubezpieczenia

polisa obrotowa

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie transporty ubezpieczonych ładunków, które rozpoczynają się w okresie ubezpieczenia

polisa generalna

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje transporty ubezpieczonych ładunków, które rozpoczynają się w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia do polisy każdego transportu przed jego rozpoczęciem

polisa jednostkowa

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pojedynczy transport ubezpieczonego ładunku, wskazany w polisie

polisa open cover

zawierana przez operatorów logistycznych (spedytorów lub przewoźników) na rzecz jego klientów jako ubezpieczonych, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje transporty ubezpieczonych ładunków, które rozpoczynają się w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia do polisy każdego transportu przed jego rozpoczęciem

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie małych
i średnich przedsiębiorstw