O produkcie

Ubezpieczenie Cargo - ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenia transportowe w zakresie ubezpieczenia ładunków w transporcie "cargo" oferujemy podmiotom ponoszącym ryzyko transportu ładunków niezależnie od tego, czy transport wykonywany jest własnymi środkami transportu, czy zlecany zawodowym firmom przewozowym.

Możliwe rozszerzenie ochrony zgodnie z klauzulami dodatkowymi m.in.:

  • Reprezentanci,
  • 72 godziny,
  • Ubezpieczenie podczas targów i wystaw,
  • Ładunki nie przyjęte - transport powrotny.