O produkcie

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej we współczesnym otoczeniu prawnym to ryzyko długotrwałego ponoszenia odpowiedzialności, aż do upływu wieloletnich okresów jej przedawnienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi doskonałe wsparcie dla przedsiębiorstwa i osób wykonujących wolne zawody w przypadku zagrożenia ich interesów prawnych m. in. chroni przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez klientów i osoby trzecie.

Warto pomyśleć o dobrej polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dzięki której nie poniesiesz strat w razie przypadkowego wyrządzenia komuś szkody.