Dla kogo jest ubezpieczenie

Dla kogo jest ubezpieczenie

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przygotowaliśmy dla spedytorów i firm logistycznych, które nie posiadają własnych środków transportu. Zapraszamy firmy z rocznym dochodem ze świadczonych usług transportowych powyżej 5 mln zł netto bez VAT.

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Operatorom transportowym, którzy łączą działalność spedycyjną z działalnością przewozową w transporcie drogowym, oferujemy możliwość ubezpieczenia obu ryzyk w ramach jednej umowy.

Ochronę w ramach ubezpieczenia OC spedytora możemy rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego w transporcie drogowym, a dla większych podmiotów również o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego w transporcie kolejowym, w transporcie lotniczym (wystawca HAWB) oraz w transporcie morskim (NVOCC – wystawca własnego konosamentu), a także o odpowiedzialność cywilną wystawcy konosamentu FIATA (transport multimodalny).

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie małych
i średnich przedsiębiorstw