O produkcie

Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczenia transportowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej oferujemy podmiotom gospodarczym tzn. spedytorom i firmom logistycznym nieposiadającym własnych środków transportu z rocznym przychodem ze świadczonych usług transportowych minimum 5 mln zł netto (bez VAT).

Zakres ubezpieczenia składający się z ubezpieczeń podstawowych i szeregu klauzul dodatkowych odwołuje się do obowiązujących przepisów prawa regulujących wykonywanie spedycji i jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb klienta i zagrożeń charakterystycznych dla branży transportowej.