Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla przedsiębiorców, posiadających maszyny do prowadzenia działalności gospodarczej, którzy chcą je ubezpieczyć na wypadek awarii.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie oparte jest na zasadzie all risk, czyli od wszystkich ryzyk. Odpowiadamy za szkody rzeczowe, które powstaną wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem  tych, które wyłączyliśmy z zakresu w warunkach ubezpieczenia.

Katalog maszyn, które możemy objąć ochroną, jest bardzo szeroki, z każdej branży.

Zakres ubezpieczenia dostosujemy do potrzeb firmy.

Sumę ubezpieczenia ustala przedsiębiorca na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń, które zgłasza do ubezpieczenia.

Oferujemy szeroki katalog klauzul dodatkowych. Możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia między innymi o

  • ryzyka standardowe (zdarzenia losowe, kradzież, rabunek), szkody w trakcie transportu maszyn,

  • koszty pracy w godzinach nadliczbowych,

  • koszty frachtu lotniczego,

  • szkody w przewodach elektrycznych, linach i kablach nieelektrycznych,

  • szkody polegające na utracie oleju smarowego lub czynnika chłodniczego. 

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

W ramach sumy ubezpieczenia pokrywamy koszty związane z usunięciem pozostałości po szkodzie oraz koszty wynagrodzenia rzeczoznawców.

Zwracamy koszty prowizorycznych napraw, jeżeli naprawy te stanowią część końcowych napraw i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy.

Oferujemy możliwość objęcia dodatkowo ochroną fundamentów maszyn.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie CARGO
ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym