Ubezpieczenia AC dla firm

AC samochodu firmowego

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych oferujemy podmiotom gospodarczym posiadającym min. 5 pojazdów dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych/podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przygotujemy program ubezpieczeniowy dla firm uwzględniający zakres i warunki ubezpieczenia dostosowane do specyfiki Państwa floty.

Zakres ochrony w ubezpieczeniu AC może dotyczyć pełnej ochrony „all risk” lub obejmować ochroną szkody wywołane tylko przez żywioły, jak również szkody kradzieżowe . Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o szereg klauzul dodatkowych.

Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia