Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Naszą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych kierujemy do przedsiębiorców, którzy mają flotę składającą się z minimum 5 pojazdów mechanicznych, dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych lub podlegających rejestracji w Polsce.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Autocasco (AC) gwarantuje pokrycie kosztów naprawy albo odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń pojazdu (np. w wyniku stłuczki czy wandalizmu) aż do szkody całkowitej (np. utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku).

Ubezpieczenie Autocasco chroni także w sytuacji, gdy pojazd zostanie skradziony na terytorium Polski i Europy.

Przygotowujemy programy ubezpieczeniowe, które uwzględniają specyfikę danej floty pojazdów mechanicznych, rozszerzając w razie potrzeb zakres ochrony o wybrane klauzule dodatkowe.                                                          

Zakres ubezpieczenia może być oparty na zasadzie all risk, czyli od wszystkich ryzyk lub obejmować szkody, spowodowane tylko przez żywioły lub przez kradzież. W przypadku formuły all risk odpowiadamy za szkody rzeczowe, które powstaną wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem tych, które wyłączyliśmy z zakresu w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Co ubezpieczamy

Co ubezpieczamy

Pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym

Dodatkowe wyposażenie pojazdu

Ogumienie kół oraz felgi w ubezpieczonym pojeździe

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Dokumenty

Dokumenty

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie Assistance Auto dla klientów flotowych