Zalety

Atuty ubezpieczenia OC+AC motocykla lub motoroweru

  • Oferujemy atrakcyjne ceny – przekonaj się, obliczając składkę w 5 minut online bądź telefonicznie.

  • W ramach tego pakietu otrzymujesz ubezpieczenia OC, AC, a także Assistance MINI i Zieloną Kartę.

  • Za polisę możesz zapłacić w ratach, wybierając dogodną formę płatności.

  • Zapewnisz sobie szeroką ochronę w wielu sytuacjach na drodze.

  • Jeśli rozszerzysz ochronę o gwarantowaną sumę ubezpieczenia zapewnisz sobie stałą wartość motocykla lub motoroweru przez cały okres trwania umowy. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży podana w polisie wartość motocykla czy motoroweru będzie podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia OC+AC?
Oblicz składkę
Zakres pakietu

Ubezpieczenia wchodzące w skład pakietu OC+AC na motocykl lub motorower

  • OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni Cię przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem Twojego motocykla lub motoroweru

  • AC – ubezpieczenie Autocasco zapewnia pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np.: utraty motocykla czy motoroweru w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku), a także od ich utraty wskutek kradzieży.

Ty decydujesz o zakresie swojego ubezpieczenia.

  • w jaki sposób zlikwidujemy szkodę – w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO), na kosztorys, czy w warsztacie

  • czy Twoje ubezpieczenie AC obowiązywać będzie również na terenie Europy

  • czy będzie obejmowało również wyposażenie dodatkowe Twojego pojazdu (opcja dostępna jedynie przy zakupie przez telefon).
Oblicz składkę
Potrzebujesz ubezpieczenia OC+AC?
Oblicz składkę

Ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy motocykli i motorowerów, które chroni Cię przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem Twojego motocykla lub motoroweru.

Assistance MINI

Pozwala uzyskać podstawową pomoc w razie wypadku na terenie RP, w tym naprawa na miejscu zdarzenia i holowanie Twojego motocykla i motoroweru. Pomoc 24 godziny na dobę
(w cenie Pakietu OC).

Ubezpieczenie Zielona Karta

Umożliwia wyjazd do wielu krajów, bez konieczności wykupowania dodatkowego ubezpieczenia za granicą (w cenie Pakietu OC).
Pamiętaj, że ubezpieczenie OC nie chroni Cię przed zniszczeniem Twojego motocykla czy motoroweru, ani nie zapewni odszkodowania w razie uszkodzenia ciała w wypadku drogowym. Dla Twojego bezpieczeństwa i wygody, zachęcamy do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o oferowane przez nas opcje dodatkowe.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia OC+AC?
Oblicz składkę
Opcje dodatkowe

Rozszerz ochronę

Assistance Standard, Premium lub Prestiż

Wybierz szerszy wariant Assistance, aby zwiększyć limit holowania, wydłużyć okres najmu samochodu zastępczego oraz skorzystać z wielu innych usług.

ubezpieczenie NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW

Zapewnia świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci w wypadku drogowym.

Ubezpieczenie opon

Organizacja pomocy przy wymianie koła oraz pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej opony.

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażu od uszkodzeń oraz kradzieży do ubezpieczenia OC. Suma ubezpieczenia 3000 zł.

 

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia OC+AC?
Oblicz składkę
Porównanie

Porównanie pakietu OC+AC na motocykli i motorowerów

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Rodzaj usługi
Serwis ASO
Warsztat
Kosztorys bez amortyzacji
Kosztorys z amortyzacją
Czas ochrony
Do 10 lat
Do 15 lat
Do 15 lat
Do 15 lat
Zakres ochrony – All Risk
Zakres terytorialny - Polska
Zakres terytorialny - Europa 

Wyłączone ryzyko kradzieży na terenie Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi

Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Sposób rozliczenia szkody

Decyzja o sposobie likwidacji szkody jest podejmowana w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Autocasco. Do wyboru są 2 warianty likwidacji szkody: 'kosztorys' - pieniądze wypłacane do ręki lub 'warsztat' - zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, przelewając pieniądze należne z tytułu odszkodowania bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu.

Warsztat, kosztorys
Warsztat, kosztorys
Kosztorys
Kosztorys
Amortyzacja części

Przy likwidacji szkody nie zostanie uwzględniony stopień zużycia eksploatacyjnego części koniecznych do naprawy pojazdu. Wartość szkody zostanie wyliczona w oparciu o koszt zakupu nowych części.

Rozliczenie - części

Wysokość szkody może zostać ustalona na podstawie cen oryginalnych części zamiennych i materiałów sygnowanych logo producenta lub na podstawie cen części zamiennych alternatywnych, odpowiadających jakości częściom oryginalnym.

Oryginalne części
Alternatywnew razie ich braku – części oryginalne
Alternatywnew razie ich braku – 70% ceny części oryginalnych
Alternatywnew razie ich braku – 70% ceny części oryginalnych
Rozliczenie -
stawka za roboczogodzinę

W zależności od sposobu rozliczenia szkody jej wysokość może zostać ustalona na podstawie stawek za roboczogodzinę Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO), warsztatów partnerskich lub może być określona stałą wysokością.

Wg stawek ASOprzy rozliczeniu kosztorysowym = 90 PLN brutto
Wg stawek warsztatu nieautoryzowanegoprzy rozliczeniu kosztorysowym = 90 PLN brutto
90 PLN brutto
90 PLN brutto
Gwarantowana suma
ubezpieczenia

Gwarantowana suma ubezpieczenia oznacza, że wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia będzie podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu przez cały okres trwania polisy. Pojazd musi być kupiony w polskiej sieci dystrybucji.

Dla aut kupionych w polskiej sieci dealerskiej. Do 3 lat - w cenie pakietu. Od 3 do 10 lat - za dodatkową składkę.
Dla aut kupionych w polskiej sieci dealerskiej. Do 10 lat - za dodatkową składkę.
Odnawialna suma ubezpieczenia

W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, suma ubezpieczenia AC odnowi się (wróci do wartości sprzed szkody).

Udział własny w szkodach wypadkowych
Dobrowolny0 PLN, 500 PLN, 1000 PLN, 2000 PLN
Dobrowolny0 PLN, 500 PLN,1000 PLN, 2000 PLN
Dobrowolny0 PLN, 500 PLN, 1000 PLN, 2000 PLN
Dobrowolny0 PLN, 500 PLN, 1000 PLN, 2000 PLN
Udział własny w szkodach kradzieżowych
0% lub 10%
0% lub 10%
0% lub 10%
0% lub 10%
Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia OC+AC?
Oblicz składkę
Dokumenty