Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ubezpieczenie umożliwia kompleksową ochronę całej inwestycji. Przeznaczone jest dla wszystkich uczestników kontraktu budowalnego, np. inwestorów, głównych wykonawców czy podwykonawców lub instytucji finansujących kontrakt.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie oparte jest na zasadzie all risk, czyli od wszystkich ryzyk. Odpowiadamy za szkody rzeczowe, które powstaną wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem tych, które wyłączyliśmy z zakresu w naszych ubezpieczeniach. 

Ochrona obejmuje prace kontraktowe oraz mienie, które jest przedmiotem robót budowlanych lub montażowych.

Dodatkowo możemy objąć ochroną:

  • sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze,
  • maszyny budowlane,
  • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, która powstała w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
  • materiały powierzone wykonawcy przez inwestora (zleceniodawcę) w celu wykonania kontraktu, o ile ich wartość nie została uwzględniona w robotach kontraktowych.   

Możemy także rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obejmie wszystkie strony kontraktu.

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Szeroki wybór klauzul dodatkowych, dzięki czemu zakres ubezpieczenia dostosowujemy do potrzeb klientów.

Umożliwiamy zawarcie umowy generalnej, która pozwala ubezpieczyć wiele kontraktów w ramach jednej umowy.

Okres ubezpieczenia obejmuje wszystkie etapy prac – od chwili rozpoczęcia robót aż do czasu przekazania obiektu do eksploatacji.

Umożliwiamy rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko utraty oczekiwanego zysku brutto inwestora (zleceniodawcy) wskutek szkód w robotach budowlano-montażowych.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Dokumenty

Dokumenty

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie CARGO
ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym