Życie i zdrowie - pomoc i obsługa

Zgłoś zdarzenie

Wniosek o wypłatę

Najszybszą formą zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego jest wypełnienie wniosku online. 
Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku, są dostępne po wybraniu rodzaju polisy i zgłaszanego zdarzenia.

Sprawdź status

Status wniosku o wypłatę

Sprawdź na jakim etapie jest Twój wniosek o wypłatę świadczenia.
Maksymalny termin oczekiwania na decyzję wynosi 21 dni roboczych.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Zgłaszanie i likwidacja roszczeń/zdarzeń

Aktualizacja danych osobowych

Zmiany w składce

Wypowiedzenie polisy/wypłata z polisy

Serwis Twoje Konto

Dokumenty

OWU i Regulaminy

Polisy indywidualne

Polisy grupowe

Umowy dodatkowe (dokupienia do posiadanych umów ubezpieczenia)

Wzory dokumentów i formularze do pobrania

Wnioski o wypłatę

Dokumenty obsługowe