Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ochrona z Gwarancją Kapitału to długoterminowe ubezpieczenie na życie i dożycie, które oferujemy w dwóch wariantach. W obu wariantach wpłacasz regularnie składki bazowe i gromadzisz kapitał.

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć, jeśli masz co najmniej 18 i nie więcej niż 60 lat.

W Wariancie Solo ochroną w ramach umowy podstawowej możemy objąć osobę, która ma co najmniej 18, ale nie więcej niż 60 lat. To możesz być na przykład Ty.

W Wariancie Duet ochroną obejmujemy dwie osoby: ubezpieczonego głównego (ta osoba nie może mieć więcej niż 60 lat) oraz osobę współubezpieczoną (musi mieć co najmniej 18 i nie więcej niż 60 lat). Jedną z tych osób możesz być na przykład Ty, a drugą Twoje dziecko.

Chcesz się z nami skontaktować?Wypełnij formularz
Dlaczego warto

Dlaczego warto

W ramach zakresu bazowego jako ubezpieczający gromadzisz kapitał a my, w ramach tej samej składki, chronimy Twoje życie jako osoby objętej ubezpieczeniem.

Określasz, przez jaki okres chcesz oszczędzać oraz jaką kwotą chcesz dysponować w przyszłości.

Na zakończenie okresu, na jaki została zawarta umowa, wypłacimy zgromadzony kapitał w kwocie równej wpłaconym składkom za zakres bazowy, bez względu na sytuację na rynku finansowym.

Po upływie pierwszych trzech lat polisy możesz zawiesić opłacanie składek nawet na 6 miesięcy, np. w przypadku trudnej sytuacji finansowej.

Wypłacone pieniądze w razie śmierci nie wchodzą do masy spadkowej oraz są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu w razie śmierci przekażemy je wskazanym osobom szybko i w pełnej kwocie.

Zawierając ubezpieczenie wybierasz również jeden z pakietów ochronnych (zakres pakietowy), który odpowiada Twoim potrzebom.

Możesz również uzupełniać zakres ochrony, wybierając spośród kilkunastu umów dodatkowych. Zapewnisz sobie dodatkowe zabezpieczenie.

Jak działa ubezpieczenie

Jak działa ubezpieczenie

Minimalny okres trwania umowy to 10 lat, a maksymalny 25 lat. Umowa nie może trwać jednak dłużej niż do rocznicy, w której osoba objęta ubezpieczeniem ukończy 70 lat.

W czasie trwania umowy wpłacasz regularnie składkę za zakres bazowy i gromadzisz kapitał. Na jej zakończenie wypłacimy Ci 100% zgromadzonej kwoty.
Jeśli jednak rozwiążesz wcześniej umowę, otrzymasz wartość wykupu


Jednocześnie chronimy Twoje życie. W przypadku Twojej śmierci wypłacimy wskazanym osobom świadczenie w wysokości, na jaką się umówiliśmy.

W czasie trwania umowy wpłacasz regularnie składkę za zakres bazowy i gromadzisz dla swojego dziecka kapitał. Na zakończenie umowy wypłacimy mu 100% zgromadzonej kwoty. Jeśli jednak rozwiążesz wcześniej umowę, otrzymasz wartość wykupu.


Jednocześnie chronimy życie Twoje i Twojego dziecka.

 • W przypadku Twojej śmierci wypłacimy osobom, wskazanym przez Ciebie, świadczenie w wysokości 20% sumy, na jaką się umówiliśmy.    Dodatkowo przejmiemy za Ciebie obowiązek opłacania składek, by Twoje dziecko mogło na koniec umowy otrzymać 100% zgromadzonej kwoty.
 • W przypadku śmierci Twojego dziecka wypłacimy wskazanym osobom świadczenie w wysokości wpłaconych należnych składek za zakres bazowy, a umowa ulegnie rozwiązaniu.

Dodatkowo w każdym z wariantów wybierasz jeden z pakietów, za który będziesz opłacać składkę pakietową. Pakiet zapewnia ochronę Tobie lub Twojemu dziecku.

 • Czasowa niezdolność do pracy
 • Całkowita i trwała niezdolność do pracy

W przypadku czasowej niezdolności do pracy już po 90 dniach przejmiemy opłacanie Twoich składek na czas niezdolności do pracy. W przypadku całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, będziemy opłacać za Ciebie składki do końca okresu umowy – niezależnie od Twojego późniejszego stanu zdrowia. Dodatkowo przez 5 lat będziemy wypłacać Ci także comiesięczną rentę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 70. roku życia.

 • Śmierć w następstwie NW
 • Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • Uszczerbek lub uszkodzenie ciała w następstwie NW
 • Pobyt w szpitalu w następstwie NW

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz uszczerbku, wypłacimy Ci pieniądze, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy uzupełnienie dochodu rodziny.
Jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłacimy wskazanym przez Ciebie osobom pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na spłatę zobowiązań finansowych.

 • Poważne zachorowanie
 • Operacja medyczna
 • Pobyt w szpitalu
 • Uszczerbek lub uszkodzenie ciała w następstwie NW

Jeśli Twoje dziecko zachoruje lub ulegnie wypadkowi, otrzymasz świadczenie pieniężne, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. dalsze leczenie dziecka. Gdy Twoje dziecko poważnie zachoruje, będziesz miał również dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów.

Jak rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową

Jak rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową

Program rabatowy

Klienci UNIQA otrzymują dostęp do wyjątkowych zniżek. Na www.uniqabenefit.pl możesz skorzystać z rabatów na produkty i usługi znanych marek oraz lokalnych dostawców, między innymi z takich kategorii: dom, kultura i edukacja, odzież, restauracje, uroda i zdrowie. 

Jak się z nami skontaktować
Chcesz się z nami skontaktować?Wypełnij formularz
Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Pakiet Ochronny

Ubezpieczenie dziecka