Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klienta korporacyjnego.

Biznes wymaga sprawnej elektroniki.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klientów korporacyjnych to oferta dla dużych przedsiębiorstw
prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.
Dzięki niej mogą Państwo objąć kompleksową ochroną ubezpieczeniową cały sprzęt elektroniczny
wykorzystywany w Państwa działalności.

Ubezpieczenie oferujemy jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

 

Ubezpieczenie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą posiadających
mienie o łącznej wartości przekraczającej 15 mln zł i osiągających roczny przychód powyżej 20 mln zł.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

Mogą Państwo również zdecydować się na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Odpowiadamy za szkody rzeczowe powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w naszych OWU – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Zdarzeniami losowymi, które mogą spowodować szkodę są m.in.

 • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, deszcz, grad, huragan, sadza, dym, zalanie, powódź
 • zdarzenie techniczne lub technologiczne (przepięcie, przetężenie, zwarcie, indukcja, zdarzenia wynikłe z wad projektowych,
  materiałowych, konstrukcyjnych, wadliwego wykonania i montażu lub błędów w produkcji)
 • niewłaściwa obsługa sprzętu na skutek nieostrożności, zaniedbania, błędów operatora
 • zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek
Zakres ochrony sprzętu

Szeroki katalog sprzętu elektronicznego

Ochroną obejmujemy

stacjonarny sprzęt elektroniczny

stacjonarny sprzęt elektroniczny - opis

przenośny sprzęt elektroniczny

przenośny sprzęt elektroniczny - OPIS

dane oraz nośniki danych

dane oraz nośniki danych - opis

Szkody w sprzęcie elektronicznym

Zwiększone koszty działalności z powodu szkody w sprzęcie elektronicznym objętym ochroną

Mogą Państwo być właścicielem ubezpieczonego sprzętu lub jego posiadaczem na podstawie innego tytułu prawnego
- umowy dzierżawy, najmu, użyczenia czy leasingu.

Odszkodowanie ochroni Państwa przed koniecznością naprawienia niesprawnego sprzętu z własnych środków.
 

Korzyści

Atuty naszej oferty

 • zakres terytorialny ochrony
  dla sprzętu przenośnego – Europa – w standardzie
 • szeroka definicja pracownika użytkującego Państwa sprzęt
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – wypłata odszkodowania nie pomniejsza wartości określonych w umowie
 • brak ograniczenia wieku dla sprzętu obejmowanego ochroną
 • w standardzie ochrona w okresie przerwy w eksploatacji sprzętu – nawet do 6 miesięcy
 • ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na zewnątrz budynków –
  bez dodatkowej składki
Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę