O produkcie

Ubezpieczenia transportowe

Grupy docelowe

Ubezpieczenia transportowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej oferowane są podmiotom gospodarczym z branży TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznej):

  • spedytorom i firmom logistycznym nieposiadającym własnych środków transportu z rocznym przychodem ze świadczonych usług transportowych minimum 5 mln zł netto (bez VAT),
  • przewoźnikom drogowym użytkującym co najmniej 1 środek transportu (kategorii N2 lub N3) i posiadających licencję wspólnotową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy,
  • przewoźnikom kolejowym spełniającym kryterium dużego ryzyka w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – warunki ochrony ubezpieczeniowej ustalane są każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji.
  • Ubezpieczenia transportowe w zakresie ubezpieczenia ładunków w transporcie ‘cargo’ oferowane są podmiotom ponoszącym ryzyko transportu ładunków niezależnie od tego, czy transport wykonywany jest własnymi środkami transportu, czy zlecany zawodowym firmom przewozowym.

Oferujemy:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego i kolejowego,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, firmy logistycznej,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego),
  • ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym ‘cargo’.