O produkcie

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przeznaczone jest dla firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową, w tym również budowlaną. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody osobowe i rzeczowe. Klauzule dodatkowe obejmują m.in.:

 

  • odpowiedzialność za produkt i wykonaną usługę,
  • rozszerzoną odpowiedzialność za produkt,
  • koszty wycofania produktu własnego lub osoby trzeciej, w tym również motoryzacyjnego,
  • odpowiedzialność pracodawcy,
  • szkody w środowisku,
  • szkody w rzeczach pod kontrolą,
  • odpowiedzialność ekologiczną,
  • czyste szkody majątkowe, w tym również spowodowane przez produkt oraz szkody wyrządzone przez reklamę.

 

Ubezpieczenie może objąć działalność eksportową.

Ubezpieczeniem mogą być objęte również zagraniczne spółki zależne (Program międzynarodowy). Sieć partnerska umożliwia wystawienie polisy lokalnej w ponad 200tu krajach świata.