Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

To ubezpieczenie dla osób wykonujących wolne zawody w dowolnej formie prawnej – indywidualnie lub w spółkach osobowych i kapitałowych.
Szczególnie polecamy je wybranym grupom zawodowym takim jak:

 

kancelarie adwokackie i radcowskie

doradcy podatkowi

biura rachunkowe

syndycy, nadzorcy sądowi i zarządcy

biegli rewidenci

doradcy gospodarczy (konsultanci)

inspektorzy ochrony danych osobowych (IODO)

zarządcy nieruchomości

funkcjonariusze publiczni

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za czyste szkody majątkowe.

Jeśli wymaga tego specyfika zawodu, ochronę uzupełniamy o szkody osobowe i rzeczowe.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim m.in. wskutek:

  • nieprawidłowej edycji dokumentów elektronicznych,
  • utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, także drogą elektroniczną (np. e-mail),
  • włamania przez osoby trzecie do systemu informatycznego ubezpieczonego.

Umowę ubezpieczenia możemy uzupełnić o ubezpieczenie obowiązkowe, jeśli jest wymagane od przedstawiciela danego zawodu.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Gwarancje kontraktowe

Ubezpieczenie małych
i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenie dzieł sztuki dla instytucji