O produkcie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wykonujących wolne zawody w dowolnej formie prawnej – indywidualnie lub w spółkach osobowych i kapitałowych.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za czyste szkody majątkowe. Jeśli specyfika zawodu tego wymaga, może być uzupełniona o szkody osobowe i rzeczowe.

Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek:

 • nieprawidłowej edycji dokumentów elektronicznych,
 • utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (np. e-mail),
 • włamania przez osoby trzecie do systemu informatycznego ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla:

 • kancelarii adwokackich i radcowskich
 • doradców podatkowych
 • biur rachunkowych
 • syndyków, nadzorców sądowych i zarządców
 • funkcjonariuszy publicznych
 • zarządców nieruchomości
 • biegłych rewidentów
 • doradców gospodarczych (konsultantów)
 • Inspektorów ochrony danych osobowych (IODO)

Ubezpieczenie jest również zawierane w formie grupowej, jeżeli ubezpieczony jest członkiem izby bądź stowarzyszenia.

W razie potrzeby, polisa może być uzupełniona o ubezpieczenie obowiązkowe wymagane od przedstawiciela danego zawodu.