Ochrona z Plusem - Pakiet Medycyna bez Granic

O produkcie

O produkcie

W przypadku poważnego stanu chorobowego dobrze mieć dostęp do leczenia w zagranicznych ośrodkach medycznych, nowoczesnych procedur i być pod opieką najlepszych lekarzy na świecie.

Ubezpieczenie Medycyna bez Granic może zapewnić Ci opiekę medyczną do wartości 2 000 000 euro na całym świecie w razie nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych. Będziesz miał dostęp do najlepszych fachowców, którzy pomogą Ci powrócić do zdrowia.

 

Kogo ubezpieczamy?

Do ubezpieczenia możesz przystąpić przed ukończeniem 65. roku życia i kontynuować je nawet do 85. roku życia.

Możesz również ubezpieczyć swoje dziecko do 18. roku życia, aby w razie poważnego stanu chorobowego zapewnić mu najlepszą opiekę medyczną i nowoczesne leczenie.

 

Dlaczego warto?

  • Oferujemy Ci dostęp do wysokiej klasy specjalistów, którzy pomogą Ci powrócić do zdrowia.
  • Pokrywamy koszty leczenia za granicą nawet do 2 mln euro.
  • Proponujemy kompleksowe rozwiązanie, w którym dbamy o Ciebie na różnych etapach choroby.
Świadczenia i limity

Świadczenia i limity

Zakres ubezpieczeniaWysokość świadczenia/limitWysokość sumy ubezpieczenia
Szybka diagnozakonsultacje lekarzy specjalistów9 konsultacjiZgodnie z OWU
Badanie diagnostyczne3000 zł3000 zł
Druga opinia medycznazgodnie z OWU2 000 000 euro
Opieka medyczna za granicąleczenie za granicą RP, podróż lub transport, zakwaterowanie, repatriacja zwłokzgodnie z OWU
świadczenia pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 60 dni na poważny stan chorobowy)100 euro
zakup leków po powrocie do Polski50 000 euro
Opieka kontrolna po leczeniu za granicązgodnie z OWU
Śmierć ubezpieczonego100 zł100 zł

 

Szybka diagnoza

To dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych. W przypadku podejrzenia poważnego stanu chorobowego możesz otrzymać pomoc w uzyskaniu diagnozy w kraju.

 

Druga opinia medyczna

Druga opinia medyczna to opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca Twojej diagnozy, zawierająca propozycję dalszego leczenia. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

 

Opieka medyczna za granicą

Zorganizujemy miejsce w placówce medycznej za granicą oraz cały proces leczenia:

  • podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu),
  • pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i opiekę po niej,
  • podróż do domu,
  • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju, jeżeli nie zostały one pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatkowo otrzymasz wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu.

 

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą

Po leczeniu za granicą, otrzymasz wytyczne od swojego lekarza prowadzącego, jak kontrolować stan zdrowia, np. jakie badania i kiedy przeprowadzać, jakie leki przyjmować. Sam zdecydujesz, czy kontrolę chcesz realizować za granicą, czy w Polsce. Jeśli wybierzesz Polskę, to zwrócimy Ci koszty realizacji zaleceń pokontrolnych. Jeśli kontrola będzie realizowana za granicą, to w ramach ubezpieczenia zorganizujemy ją i pokryjemy jej koszty.

Formularze i dokumenty

Formularze i dokumenty

Dokumenty obsługowe

Zgłoś zdarzenie przez Internet: Wypełnij formularz lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.

 


Prezentowana na stronie oferta może się różnić w zależności od dostępnych opcji i wariantów ubezpieczenia w wybranym kanale sprzedaży.