Ryzyko występuje w każdej działalności

Ryzyko występuje w każdej działalności

W przedsiębiorstwach występują sytuacje kryzysowe, które mogą poważnie zakłócić ich funkcjonowanie. Analiza takich zdarzeń może zapobiec kłopotom w przyszłości i pozwoli przygotować odpowiednie scenariusze działania na wypadek ich wystąpienia.

Jak możemy pomóc

Jak możemy pomóc

W UNIQA budujemy długoterminowe relacje z naszymi klientami oparte na zaufaniu i partnerstwie. Oferujemy m.in. profesjonalną pomoc w identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem. Pomagamy wraz z naszym doświadczonym zespołem inżynierów.

Program "Buduj z UNIQA"

Program "Buduj z UNIQA"

Projektowanie oraz budowa to złożone i bardzo wymagające procesy. Każdy inwestor musi spełnić szereg wymagań prawnych i zapewnić wymagane funkcjonalności obiektu. W proces inwestycyjny zaangażowane są liczne podmioty i osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy realizacji. Zdarza się, że potrzebują oni pomocy w identyfikacji zagrożeń charakterystycznych dla branży, w której działa inwestor.  

W ramach programu „Buduj z UNIQA” działania naszych inżynierów koncentrują się na zapewnieniu wsparcia inwestorom i są  komplementarne do pracy innych uczestników procesu inwestycyjnego. Analizujemy rozwiązania w obszarach, które mają krytyczny wpływ na bezpieczeństwo inwestycji, aby wyeliminować najczęstsze przyczyny szkód, charakterystycznych dla danej branży. Dbamy przy tym o zachowanie optymalnych kosztów rekomendowanych zabezpieczeń.

Prewencja przede wszystkim

Prewencja przede wszystkim

Bardzo istotnym elementem naszej działalności jest także prewencja szkodowa. Chcemy pomagać klientom minimalizować prawdopodobieństwo zdarzeń niepożądanych i łagodzić ich ewentualne skutki. Dzięki unikatowej wiedzy inżynierskiej i doświadczeniu możemy efektywnie poprawić profil ryzyka. W trakcie inspekcji przekazujemy informacje o najbardziej istotnych zagrożeniach, które mogą wpływać na bezpieczeństwo mienia, pracowników i osób trzecich, jak i na ciągłość działalności. Klienci otrzymują od nas precyzyjne rekomendacje, które wynikają z obowiązującego ustawodawstwa, standardów normatywnych i dobrych praktyk branżowych i pozwalają na ograniczenie ekspozycji szkodowej i poprawę warunków ubezpieczenia.

Dodatkowo eksperci z zespołu oceny ryzyka UNIQA przygotowali przewodnik prewencyjny, który może być użyteczny dla każdej firmy, która chce dbać o bezpieczeństwo pożarowe, niezależnie od jej wielkości i profilu działalności.

Lepiej pracować bezpiecznie

Poznaj i pobierz przewodnik

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy nasze ubezpieczenia

Polecamy nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności