O produkcie

Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych skierowany jest do podmiotów zajmujących się szeroko pojętym transportem kolejowym. Zakresem ubezpieczenia obejmujemy tabor zarówno w czasie postoju (w zajezdniach, na bocznicach, w czasie przeglądów itp.) jak i podczas ruchu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane m.in. przez:

  1. Kolizję
  2. Wykolejenie
  3. Pożar, uderzenie pioruna, wybuch
  4. Deszcz nawalny, grad, silny wiatr
  5. Inne zdefiniowane lub niewyłączone w polisie zdarzenia