Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

To ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy posiadają pojazdy szynowe.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody w pojazdach szynowych w czasie ruchu i postoju, czyli w zajezdniach, na bocznicach, w czasie przeglądów itp.

Standardowy zakres terytorialny ochrony to państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Szwajcaria i Serbia.  

Umożliwiamy objęcie dodatkową ochroną wyposażenia niefabrycznego pojazdu szynowego.

Sumę ubezpieczenia ustala przedsiębiorca na podstawie wartości odtworzeniowej pojazdów, które zgłasza do ubezpieczenia.

Ubezpieczamy od ognia i innych zdarzeń losowych lub związanych z użytkowaniem pojazdu takich jak np. kolizja albo na zasadzie all risk, czyli od wszystkich ryzyk.
Wtedy odpowiadamy za szkody rzeczowe, które powstaną wskutek wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem tych, które wyłączyliśmy z zakresu w warunkach ubezpieczenia.

Pojazdy szynowe są chronione także w czasie rozmontowywania w celu oczyszczenia, dokonywania przeglądu oraz podczas ponownego montażu.

Ochrona obejmuje także rozmontowane części pojazdów szynowych podczas transportu w lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia, gdzie pojazd został rozmontowany.

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Zwracamy koszt tymczasowych napraw, jeżeli stanowią część ostatecznych napraw i nie podwyższają całkowitych wydatków remontowych.

Pokrywamy zwyczajowe koszty rozmontowania zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Dokumenty

Dokumenty

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie CARGO
ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym