Zalety

Atuty ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie:

Jedyne ubezpieczenie na rynku przygotowane specjalnie dla mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Ubezpieczenie wyposażenia mieszkania – zapłacimy za naprawę mebli, sprzętu RTV i AGD, komputerów, laptopów, sprzętu sportowego, biżuterii, odzieży i innych tzw. ruchomości domowych.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – wypłacimy odszkodowanie, jeśli np. zalejesz sąsiada i zniszczysz jego mieszkanie.

Chronimy od wszystkich ryzyk czyli od każdego nagłego i niespodziewanego zdarzenia, np:

 • zalanie,
 • pożar,
 • kradzież z włamaniem
 • przepięcia
 • stłuczenia

 

Usługi assistance – zorganizujemy pomoc fachowca i pokryjemy koszty części zamiennych zepsutego sprzętu – nawet 1500 zł.

Gwarancja wysokości składki – nawet gdy otrzymasz odszkodowanie w czasie trwania ochrony, Twoja składka nie zmieni się.

Umowa na czas nieokreślony – nie musisz pamiętać o wznawianiu polisy. Ochrona obowiązuje tak długo, jak opłacasz ubezpieczenie.

Wygoda i oszczędność czasu – ubezpieczenie płatne miesięcznie wraz z opłatami za mieszkanie.

Odpowiadamy za szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa, czyli gdy przez nieuwagę wyrządzisz szkodę, zapominając np.

 • wyłączyć żelazko
 • zakręcić kran
Zakres pakietu

Ubezpieczenie domu i mieszkania - szczegóły ubezpieczenia nieruchomości

Bezpieczne Mieszkanie to ubezpieczenie stworzone specjalnie z myślą o mieszkańcach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Oznacza to, że żadne inne ubezpieczenie nie dopasuje się do Twoich potrzeb tak jak nasze. Bezpieczne Mieszkanie gwarantuje kompleksową ochronę Twojego mieszkania, piwnicy, garażu.

Dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie?
Koszty zakupu ubezpieczenia są zdecydowanie niższe niż cena naprawy szkód powstałych w wyniku np. pożaru lub zalania.

Nawet jeśli dbamy o mieszkanie, jesteśmy ostrożni i właściwie korzystamy z urządzeń, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości i zdarzeń, które mogą mieć miejsce. Ubezpieczenie pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji szkód.

Ubezpieczamy od wszystkich ryzyk w tzw. formule ALL RISK co oznacza ochronę na wypadek wszystkich zdarzeń oprócz tych, które są wyraźnie wymienione w katalogu włączeń z odpowiedzialności znajdującym się w OWU.
Ubezpieczamy szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. Z działaniem tym mamy do czynienia, gdy ubezpieczony nie ma zamiaru wyrządzić szkody (tzw. wina nieumyślna), ale w wyniku jego zachowania do niej dochodzi.

 

Co możesz objąć ochroną ubezpieczeniową

Wariant Bezpieczny

Co jest objęte ochroną?

 • Stałe elementy i ruchomości domowe – czyli wyposażenie i stała zabudowa mieszkania oraz pomieszczeń do niego przynależnych, np. piwnicy, komórki, garażu.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym - czyli pokrycie szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego i jego osoby bliskie osobom trzecim, również w wyniku rażącego niedbalstwa.
 • Pakiet bezpłatnych usług assistance - mających na celu zapewnić ubezpieczonemu pomoc w zakresie technicznym, medycznym, informacyjnym i prawnym w różnych sytuacjach awaryjnych (zapewni fachowca, pokryje koszty jego przyjazdu, robocizny, zużytych materiałów w określonym limicie i zakresie).

Przed czym chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie funkcjonuje w formule ALL RISK czyli „od wszystkich ryzyk”. Oznacza to, że nieruchomość jest objęta ochroną przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami oprócz tych, które są wyraźnie wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączenia i ograniczenia w odpowiedzialności.
All risk zabezpiecza więc finansowo przed standardowymi sytuacjami jak pożar, zalanie, kradzież z włamaniem, ale też przed sytuacjami, których nie da się określić, przewidzieć, a które mogą doprowadzić do szkody i narazić ubezpieczonego na spore koszty.

Dodatkowo w Wariancie Bezpiecznym:

- Szyby i wszystkie przedmioty szklane w mieszkaniu ubezpieczamy od pęknięcia, rozbicia i stłuczenia,
- Zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową ubezpieczamy również od graffiti,
- Poza miejscem ubezpieczenia, drobne przedmioty codziennego użytku (jak telefon, torebka), ubezpieczamy również od rabunku, oraz od kradzieży z włamaniem do pojazdu,
- Odpowiadamy również za zdarzenia, do których dojdzie w pomieszczeniach przynależnych związanych z ubezpieczonym lokalem, np. komórka, piwnica, strych, garaż, miejsce postojowe, a także garaż wolnostojący,
- Zwracamy również poniesione i udokumentowane koszty, które powstały w związku ze zdarzeniem.

Mogą to być koszty:

 • prowadzonej akcji ratowniczej,
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • poszukiwania miejsca powstania szkody i usunięcia jej przyczyny,
 • wymiany lub naprawy zabezpieczeń po szkodzie
 • wymiany zamków do lokalu/ budynku mieszkalnego po rabunku kluczy,
 • wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem,
 • postępowania sądowego, niezbędnych opinii specjalistów.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym:

Ubezpieczenie OC uchroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością finansową w przypadku zniszczenia mienia osoby trzeciej lub wyrządzenia szkody na osobie przez ubezpieczonego lub jego osoby bliskie.
Odpowiedzialność ta działa zarówno na terenie Polski jak i Europy.
W ramach ubezpieczenia odpowiadamy również za szkody, które ubezpieczony bądź jego bliscy wyrządzą w wynajmowanym mieszkaniu (tzw. OC najemcy).

Odpowiadamy za szkody:

 • wyrządzone w Polsce do 100% sumy gwarancyjnej
 • wyrządzone w na terenie Europy do 50% sumy gwarancyjnej
 • wyrządzone w wynajmowanym mieniu do 50% sumy gwarancyjnej

Suma gwarancyjna w Wariancie Bezpiecznym to 10-krotność wybranej sumy ubezpieczenia, maksymalnie 500 000 zł (np. SU to 30 000 zł, SG wyniesie 300 000 zł).

RozwińZwiń

Wariant Bezpieczny Plus

Co jest objęte ochroną?

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego - ochroną objęte są tzw. „mury” mieszkania, czy też pomieszczeń przynależnych. W przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania np. w wyniku wybuchu gazu, ubezpieczony nie musi czekać na jego odbudowę. Odszkodowanie pozwoli mu na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Przed czym chroni ubezpieczenie?

Odpowiadamy za szkody, które powstaną w wyniku wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych ALL RISK z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, które są wymienione w OWU.
Odpowiadamy również za zniszczenia w ubezpieczonym mieniu, jeśli powstaną w wyniku zdarzenia losowego, powstałego w nieruchomości sąsiedniej (np. w przypadku pożaru, który wybuchł w innym lokalu i rozprzestrzenił się do ubezpieczonego mieszkania).

Dodatkowo w Wariancie Bezpiecznym:

Zwracamy poniesione i udokumentowane koszty, które powstały w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym.

Mogą to być koszty:

 • akcji ratowniczej,
 • rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • poszukiwania miejsca powstania szkody i usunięcia jej przyczyny,
 • wynajmu lokalu zastępczego,
 • wydanej opinii rzeczoznawców,
 • zakupu nowych krzewów ozdobnych w miejscu zniszczenia w wyniku pożaru lub powodzi.
RozwińZwiń

Rozszerz ochronę

Wariant Bezpieczna Rodzina

Co jest objęte ochroną?

 • Ochroną obejmujemy ubezpieczonego i jego bliskich od następstw nieszczęśliwych wypadków

Przed czym chroni ubezpieczenie?

Wypłacimy świadczenie w przypadku:

 • śmierci ubezpieczonego lub jego bliskich, jeśli będzie ona następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu klienta lub jego bliskich, który będzie następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • pobytu w szpitalu ubezpieczonego lub jego bliskich, który będzie następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Zapewniamy również szeroki zakres usług assistance w postaci pomocy medycznej

RozwińZwiń

Wariant Bezpieczny Nagrobek

Co jest objęte ochroną?

W wariancie Bezpieczny Nagrobek obejmujemy ochroną nagrobek cmentarny, który stanowi własność ubezpieczonego.

Przed czym chroni ubezpieczenie?

 • Odpowiadamy za szkody, które powstały w nagrobku cmentarnym w wyniku:
 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu, gradu,
 • deszczu nawalnego,
 • trzęsienia ziemi,
 • lawiny,
 • śniegu,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • powodzi,
 • uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • osuwania się ziemi,
 • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz wandalizmu.

W wariancie Bezpieczny Nagrobek odpowiadamy za szkody, które wystąpią w Polsce

RozwińZwiń
Pakiet assistance

Pakiet usług assistance

Ubezpieczenie zapewnia ubezpieczonemu dodatkową pomoc w zakresie technicznym, medycznym, informacyjnym i prawnym w sytuacji nagłego zdarzenia np. pomoc hydraulika w przypadku awarii wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu (organizacja jego wizyty, przyjazd, koszt pracy i wykorzystanych części do wykonania naprawy).

Assistance Złota Rączka 

Dodatkowe usługi w ramach Wariantu Bezpieczny, w których zapewnimy dla zdarzeń w domu pomoc takich specjalistów jak: hydraulik, ślusarz, elektryk, szklarz czy specjalista od sprzętu RTV/AGD.

Assistance NNW

Dodatkowe usługi w ramach Wariantu Bezpieczna Rodzina, w których zapewnimy pomoc medyczną taką, jak np. domowa wizyta lekarska, transport do placówki medycznej, dostawa leków do domu.

Porady

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania

salon

Rozpoczęcie inwestowania w nieruchomości wydawać się może działaniem, które wiąże się wyłożeniem dużego kapitału. Zakup mieszkania wymaga przecież nawet w średniej wielkości miejscowościach wygospodarowania…

Przeczytaj
para w mieszkaniu

Wynajem mieszkania wiąże się z koniecznością ponoszenia najczęściej miesięcznej opłaty za użytkowanie lokalu. W umowie ustalana jest stała kwota, do której należy doliczyć wydatki na wodę, gaz czy energię…

Przeczytaj
remont mieszkania

Kupujący mieszkania często nastawiają się na znalezienie nieruchomości, która wymaga generalnego remontu. Decydują się na nią z tego względu, iż liczą, że ogólny koszt inwestycji będzie niższy niż zakup…

Przeczytaj
Sprawdź porady eksperta
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania lub domu

Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia

 


Prezentowana na stronie oferta może się różnić w zależności od dostępnych opcji i wariantów ubezpieczenia w wybranym kanale sprzedaży.