Wróć do wyliczenia
ubezpieczenia OC/AC

Numer wyliczenia składa się z 7 do 10 cyfr. Jeśli nie pamiętasz
numeru wyliczenia wpisz numer rejestracyjny samochodu.
Proszę podać numer Twojego wyliczenia składki lub numer rejestracyjny.
Niepoprawny numer wyliczenia.
Poprawny numer składa się od 7 do 10 cyfr i może być poprzedzony bieżącym rokiem np. 2019-123456789 lub prezentowany z prefixem np: RE/KBR/KBA /MD/ lub ML/ np: MD/1111111. Prosimy o wpisywanie numeru wyliczenia z pominięciem roku lub prefixu.
Jeśli nie pamiętasz numeru wyliczenia wpisz numer rejestracyjny samochodu.
Niepoprawny numer rejestracyjny. Poprawny numer składa się od 4 do 8 znaków. Jeśli nie pamiętasz numeru rejestracyjnego wpisz numer wyliczenia.
Pole wymagane. Poprawny format daty to dd/mm/yyyy.
Jeśli ubezpieczającym jest firma, kliknij tutaj
Podaj numer NIP firmy, która jest właścicielem pojazdu
Proszę podać numer NIP firmy, która jest właścicielem pojazdu.
Niepoprawny NIP. Poprawny NIP składa się z 10 cyfr.
Jeśli ubezpieczającym jest osoba fizyczna, kliknij tutaj

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Jeśli nie pamiętasz danych niezbędnych do odtworzenia wyliczenia, możesz ponownie obliczyć składkę.

Odzyskiwanie składki

Wszystko, co warto wiedzieć:

 • Korzystając z opcji wróć do wyliczenia możesz zobaczyć ostatnio wyliczoną składkę
  bez ponownego wypełnienia formularza.
 • Powrót do Twojego wyliczenia składki możliwy jest maksymalnie 5 razy.
 • Trzykrotne podanie błędnej daty urodzenia głównego właściciela zablokuje na stałe możliwość
  powrotu do Twojego wyliczenia składki.
 • Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz wrócić do Twojego wyliczenia składki, zachęcamy
  do ponownego obliczenia składki bądź kontaktu pod numerem 22 599 95 22
  (Przygotuj numer Twojego wyliczenia składki, aby usprawnić obsługę przez Doradcę).