Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2023-05-31
47,78
-1,02
-2,09
-2,21
-1,44
2,62
9,46
7,64
-1,10
39,83
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2023-05-31
47,78
0 %