Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2023-02-03
47,06
0,08
0,17
0,32
4,51
17,97
10,52
-8,39
15,63
17,71
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2023-02-03
47,06
0 %