Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2023-11-27
56,56
-0,40
-0,70
-0,75
4,80
9,00
15,38
30,14
13,85
49,27
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2023-11-27
56,56
0 %