Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2021-08-03
48,75
-0,01
-0,02
1,92
1,16
9,58
19,78
37,71
18,12
14,22
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2021-08-03
48,75
0 %