Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny
2021-02-25
41,74
0,33
0,80
-1,11
2,71
10,31
15,21
8,36
-2,84
-7,47
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny
2021-02-25
41,74
0 %