Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2021-05-10
46,13
0,72
1,59
3,69
6,49
12,65
27,82
40,17
13,01
6,05
UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny
2021-05-10
46,13
0 %