Ubezpieczenia dla wspólnot

Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych to najlepsza ochrona ubezpieczenia Twojej nieruchomości.

 • All risk: ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk”
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Asysta i ochrona prawna
 • Fachowiec na telefon w ramach usług assistance
 • Dostęp do platformy prewencyjnej iUniqa

 

 

Chcesz kupić ubezpieczenie szybko i wygodnie przez telefon?

Zakres

Podstawowa ochrona

W wariancie podstawowym ubezpieczymy mienie od ognia i innych zdarzeń losowych. Odpowiadamy za szkody, których przyczyną może być: pożar i dym, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie i deszcz nawalny, awaria urządzeń i instalacji wodno - kanalizacyjnych, katastrofa budowlana, śnieg, grad, huragan, przepięcia i przetężenia.


Usługi assistance


W ramach podstawowej ochrony świadczymy również usługi assistance.


W przypadku zdarzenia losowego zapewniamy pomoc zgodnie z limitami określonymi z szczególnych warunkach ubezpieczenia. Interwencję specjalisty: ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.


W przypadku awarii zapewniamy naprawę sprzętu biurowego, domofonów, wideo domofonów i bram wjazdowych lub garażowych.


Infolinię prawną i remontowo-budowlaną.


Zapewniamy dozór i transport, przechowywanie mienia oraz sprzątania po szkodzie.


Na życzenie zorganizujemy m.in. : przegląd okresowy budynku (kominiarski i gazowy), odśnieżanie chodników i dachów, zdejmowanie sopli z dachów, usuwanie graffiti z budynków, budowli i ogrodzenia, mycie okien zewnętrznych, usuwanie gniazd ptaków  i owadów, pomoc ogrodnika.

Wariant rozszerzony

Potrzebujesz więcej dla Twojej nieruchomości? Nie ma sprawy. Możesz wybrać dodatkową ochronę.


Wybierz ubezpieczenia: mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, sprzętu elektronicznego, asysty i ochrony prawnej, OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.


Dodatkowe klauzule rozszerzające ochronę o ubezpieczenie (dostępne w zależności od ubezpieczenia):
ryzyka powodzi, kradzieży zwykłej, ryzyka wandalizmu i dewastacji, drobnych prac remontowych, kosztów utraty mediów, OC z tytułu zalań i przepięć, OC za szkody w nieruchomości wspólnej, OC za szkody powstałe w wyniku utraty danych osobowych, OC za szkody polegające na zapłacie kar umownych.

Wariant podstawowy

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Odpowiadamy za szkody, których przyczyną może być:

 

 • Usługi assistance

W przypadku zdarzenia losowego zapewniamy pomoc zgodnie z limitami określonymi z szczególnych warunkach ubezpieczenia.

Interwencję specjalisty: ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

W przypadku awarii zapewniamy naprawę sprzętu biurowego, domofonów, wideo domofonów i bram wjazdowych lub garażowych.

Infolinię prawną i remontowo-budowlaną.

 • Dozór i transport, przechowywanie mienia oraz sprzątania po szkodzie.

Na życzenie zorganizujemy:

 • Przegląd okresowy budynku (kominiarski i gazowy)
 • Odśnieżanie chodników i dachów, zdejmowanie sopli z dachów
 • Usuwanie graffiti z budynków, budowli i ogrodzenia
 • Mycie okien zewnętrznych
 • Usuwanie gniazd ptaków i owadów
 • Pomoc ogrodnika
 • i inne

Wariant rozszerzony

Potrzebujesz więcej dla Twojej nieruchomości? Nie ma sprawy. Możesz wybrać dodatkową ochronę.

 • Ubezpieczenia:

Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem

Sprzętu elektronicznego

Asysty i ochrony prawnej

OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami

Szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

 • Dodatkowe klauzule rozszerzające ochronę o ubezpieczenie:(dostępne w zależności od ubezpieczenia)
  • Ryzyka powodzi
  • Kradzieży zwykłej
  • Ryzyka wandalizmu i dewastacji
  • Drobnych prac remontowych
  • Kosztów utraty mediów
  • OC z tytułu zalań i przepięć
  • OC za szkody w nieruchomości wspólnej
  • OC za szkody powstałe w wyniku utraty danych osobowych
  • OC za szkody polegające na zapłacie kar umownych

Dlaczego warto?

Tylko w UNIQA znajdziesz kompleksową ochronę bez dodatkowej składki

 • katastrofa budowlana – zwrot kosztów do pełnej sumy ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od zalań rozszerzone m.in. o zalania w wyniku działań osób trzecich oraz zalania wodą na skutek topniejącego śniegu lub lodu
 • ubezpieczenie przepięcia i przetężenia(również pośrednie uderzenie pioruna)
 • rażące niedbalstwo i utracone korzyści w ubezpieczeniu OC do pełnej sumy gwarancyjnej
 • ubezpieczenie od samoistnego pękania oraz rozszczelnienie przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Dostęp do iUNIQA

Tylko dla klientów UNIQA z sektora mieszkalnictwa


Uzyskaj dostęp do bezpłatnej platformy, dzięki której będziesz mógł analizować szkodowość nieruchomości, zgłaszać szkody w szybki sposób i mieć dostęp do ważnych informacji dla sektora mieszkalnictwa oraz do alertów pogodowych.


Wejdź na iUNIQA

Zgłaszaj szkody i sprawdzaj ich status

Zgłaszaj szkodę w 1 minutę, a decyzje otrzymuj nawet w 3 dni! Sprawdzaj status swoich szkód.

Analizuj szkodowość

Analizuj szkody z ostatnich 36 miesięcy: sprawdzaj przyczyny szkody oraz szkodowe budynki. Kilka kliknięć wystarczy, aby dotrzeć do szczegółowych informacji o adresach, miejscach zdarzenia, numerach szkód.

Otrzymuj powiadomienia

Bądź na bieżąco, otrzymuj powiadomienia o zmianie statusu, przekazaniu dokumentów, wydaniu decyzji w Twojej szkodzie. Otrzymuj ostrzeżenia prewencyjne i pogodowe.

Kontaktuj się z UNIQA

Przesyłaj dokumenty oraz zdjęcia szkodowe bezpośrednio do likwidatora szkody - kiedy chcesz.

Uzyskaj wiedzę

W iUNIQA znajdziesz istotne informacje dla branży mieszkalnictwa, np. zalecenia po szkodach osobowych, opracowania, orzecznictwa i opinie prawne.


Dowiedz się więcej na iuniqa.pl

OC zarządcy nieruchomości

Odpowiednia ochrona

Atuty

U każdego agenta UNIQA możesz kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości z sumą gwarancyjną nawet 200 0000 EURO.

Rozporządzenie Ministra Finansów określa kwotę, na którą musi ubezpieczyć się zarządca – aktualnie jest to 50 000 euro. Ta kwota może być niewystarczająca – zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

skierowane jest do osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, które posiadają umowę o zarządzanie
z właścicielem nieruchomości.

Wypłacimy odszkodowanie

osobie trzeciej, która poniosła straty z winy zarządcy nieruchomości.

Obowiązek posiadania aktualnej polisy OC

zarządcy nieruchomości spoczywa na każdej osobie wykonującej ten zawód. Obowiązek ten wynika wprost z zapisów zawartych w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli jako zarządca nieruchomości zatrudniasz pracowników

którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić.

Dokumenty

Dokumenty