O produkcie

Organizujesz wyjazdy turystyczne, jesteś właścicielem biura podróży?

- ubezpieczenie Kontynenty to produkt dedykowany właśnie dla Twojej firmy.

Grupą docelową dla Produktu Kontynenty są Organizatorzy Turystyki, którzy zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mają obowiązek ubezpieczenia swoich klientów
w zakresie kosztów leczenia i NNW.

Uwaga!
Każda polisa turystyczna UNIQA zawierająca ryzyko kosztów leczenia (KL) chroni na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą. Pokrywamy koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży. PANDEMIA I EPIDEMIA są włączone w zakres ochrony ubezpieczeniowej bez dodatkowej zwyżki składki.

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę klientom biur podróży, chroni ich przed skutkami nagłych zachorowań, nieszczęśliwych wypadków lub innych zdarzeń losowych podczas wyjazdów turystycznych. Ubezpieczenie zapewnia pomoc Centrali Alarmowej, dostępnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Centrala przejmuje opiekę nad ubezpieczonym, organizuje pomoc medyczną i transport, gwarantuje pokrycie kosztów leczenia bez konieczności angażowania środków pieniężnych klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia podróży Kontynenty. Kierownik sprzedaży właściwy dla Państwa regionu, służy pomocą w zakresie:

 

  • nawiązania współpracy z UNIQA,
  • pomoże dostosować właściwy wariant ubezpieczenia Kontynenty do potrzeb biura podróży.
Rodzaje ubezpieczeń

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje ubezpieczeń:

Kontynenty - ubezpieczenie klientów podczas ich wyjazdów zagranicznych. Produkt swoim zakresem oraz sumami ubezpieczenia może być dostosowany do profilu działalności każdego biura podróży. Jest adresowany zarówno do biur podróży organizujących wyjazdy w Europie, jak i na całym świecie, biur specjalizujących się w wyjazdach letnich czy też zimowych, podmiotów zajmujących się turystyką młodzieżową, kursami językowymi, wyjazdami motywacyjnymi, turystyką pielgrzymkową.

Ubezpieczenie Kontynenty obejmuje:

 

  • Koszty leczenia i assistance ( w tym: koszty transportu za granicą i transportu zwykłego lub medycznego do kraju zamieszkania, pełen zakres assistance niezbędny podczas pobytu za granicą),
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • Bagaż podróżny,
  • Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Posiadamy również ubezpieczenia opcjonalne:

  • Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej,
  • Pakiet narciarski ( zawierający ubezpieczenie OC podczas uprawiania sportu, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów ratownictwa ),
  • Ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych czy zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu,
  • Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych i nowotworowych.
Pytania i odpowiedzi COVID-19

Pytania i odpowiedzi w kontekście COVID-19

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia oraz rezygnacji z podróży w kontekście pandemii Covid-19.

W zakresie ubezpieczeń podroży Uniqa Towarzyswo Ubezpiczeń S.A. traktuje nagłe zachorowanie na Covid – 19, jak każde inne nagłe zachorowanie.

Już od 28 zł / 1000 zł kosztów podróży
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - kiedy możesz liczyć na zwrot kosztów za wyjazd?
Oblicz składkę
Kontakt

Kontakt

WAŻNE - zmiana numerów

WAŻNE - zmiana numerów

Od 1 lutego 2023 roku będziemy dostępni dla podróżnych ubezpieczonych w UNIQA, pod nowymi numerami Centrum Alarmowego:

+48 22 599 91 85

Telefon

+48 661 001 601

SMS

likwidacja-turystyka@isoncare.eu

E-mail

ISON Care Sp. z o. o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Poczta