Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw Twój Uniqalny Biznes przygotowaliśmy z myślą o przedsiębiorcach, których obrót nie przekracza 20 mln zł rocznie i chcą zabezpieczyć:

 • mienie,o wartości do 15 mln zł na jedną lokalizację lub do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje, służące do prowadzenia działalności gospodarczej
 • przedsiębiorstwo przed odpowiedzialnością cywilną za szkody, które mogą powstać z tytułu prowadzenia działalności.
Jak ubezpieczenie może pomóc Twojej firmie

Jak ubezpieczenie może pomóc Twojej firmie

Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w razie wystąpienia szkody mogą zapewnić pokrycie jej negatywnych finansowych konsekwencji oraz pomogą zachować stabilność firmy.

Zyskujesz ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody w Twoim przedsiębiorstwie spowodowanej przez m.in. pożar, siły natury czy kradzież z włamaniem.

Możesz również zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, gdy osoba poszkodowana w wyniku Twoich działań, wystąpi z roszczeniem o naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej.

Nasze ubezpieczenie wyróżnia szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach jednej polisy w atrakcyjnej cenie.

Zapewniamy skuteczną i szybką obsługę, dodatkowe zniżki w zależności od liczby wybranych ubezpieczeń, kompleksowe i indywidualne podejście do Twoich potrzeb.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować m.in.:

ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem lub rozboju, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym na przykład za: produkt, mienie powierzone, przeniesienie chorób zakaźnych oraz wypadki przy pracy

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie assistance, które obejmuje pomoc techniczną specjalistów, wsparcie medyczne i informacyjne

Ubezpieczenie składa się z ubezpieczeń podstawowych i wielu klauzul dodatkowych do wyboru.

Możesz dopasować
zakres ochrony
do potrzeb i zagrożeń charakterystycznych
dla Twojej branży.

Rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Dla aptek

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą apteki, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu

 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu 
 • ubezpieczenie na skutek stłuczenia witryn, drzwi przeszkolonych, neonów reklamowych itp.
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, w tym oparzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub mienia
 • ubezpieczenie z tytułu szkód doznanych przez klientów apteki na skutek przygotowania lub wydania niewłaściwego lub przeterminowanego leku (OC zawodowe farmaceuty)
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów nieleczniczych zawierających umowy z NFZ w zakresie refundacji
RozwińZwiń

Dla firm budowlanych

Specjalny zakres ubezpieczenia dla osób, które prowadzą małe i średnie firmy budowlane lub oferują usługi wykończeniowe, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń, środków obrotowych w miejscu wykonywania prac na terenie Polski

 • automatyczne objęcie 30-dniową ochroną urządzeń i wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia, z możliwością kontynuacji ochrony po rozszerzeniu umowy ubezpieczenia dla nowych urządzeń i wyposażenia
 • pokrycie kosztów opłat urzędowych w celu odtworzenia dokumentacji, np.: koncesji, licencji, certyfikatów, zniszczonej wskutek zdarzenia losowego (do 5000 zł)
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego przez przedsiębiorcę majątku, często jest wymagane w postępowaniach przetargowych
RozwińZwiń

Dla branży hotelowo-wypoczynkowej

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą hotele, pensjonaty, domy i ośrodki wczasowe, m.in.

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • pokrycie szkód w artykułach spożywczych, rozmrożonych na skutek awarii urządzeń chłodniczych, zdarzeń losowych czy przerw w dostawie prądu 

 • automatyczne objęcie 30-dniową ochroną urządzeń i wyposażenia, zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia, z możliwością kontynuacji ochrony po rozszerzeniu umowy ubezpieczenia dla nowych urządzeń i wyposażenia 
 • pokrycie szkód spowodowanych przez akty wandalizmu (w tym np. graffiti) 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, w tym oparzeń
 • pokrycie szkód doznanych przez klientów na skutek zatrucia pokarmowego 
 • pokrycie szkód doznanych przez klientów na zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia ich rzeczy przechowywanych np. w szatniach, pokojach lub na parkingu hotelowym
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego przez przedsiębiorcę majątku
RozwińZwiń

Dla branży informatycznej i telekomunikacyjnej

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne oraz informatyczne w zakresie np. tworzenia programów, gier, stron internetowych, utrzymania i zarządzania urządzeniami informatycznymi, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu

 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk urządzeń elektronicznych: stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego oraz danych
 • pokrycie kosztów opłat urzędowych w celu odtworzenia dokumentacji, takiej jak np. koncesje, licencje, certyfikaty, zniszczonej na skutek zdarzenia losowego (do 5000 zł) 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia 
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń

Dla branży fitness

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą kluby fitness, siłownie, kursy walki oraz szkoły tańca, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu

 • automatyczne objęcie 30-dniową ochroną urządzeń i wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia, z możliwością kontynuacji ochrony po rozszerzeniu umowy ubezpieczenia dla nowych urządzeń i wyposażenia 
 • pokrycie szkód spowodowanych przez akty wandalizmu (w tym np. graffiti) 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia - może dotyczyć m.in. szkód doznanych przez klientów na skutek przeniesienia chorób zakaźnych oraz zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia ich rzeczy przechowywanych np. w szatniach
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń

Dla warsztatów samochodowych

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą warsztaty samochodowe, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych  nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu

 • automatyczne objęcie 30-dniową ochroną urządzeń i wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia, z możliwością kontynuacji ochrony po rozszerzeniu umowy ubezpieczenia dla nowych urządzeń i wyposażenia
 • pokrycie kosztów opłat urzędowych w celu odtworzenia dokumentacji takiej jak np.: koncesje, licencje, certyfikaty, zniszczonej na skutek zdarzenia losowego (do 5000 zł) 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, w tym oparzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania majątku - może dotyczyć także szkód doznanych przez klientów warsztatu na skutek zniszczenia lub uszkodzenia ich pojazdów oddanych do naprawy
RozwińZwiń

Dla piekarni i cukierni

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą piekarnie i cukiernie, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • pokrycie szkód w artykułach spożywczych rozmrożonych na skutek awarii urządzeń chłodniczych, zdarzeń losowych czy przerw w dostawie prądu 

 • ubezpieczenie środków obrotowych z automatycznym podwyższeniem ich sumy ubezpieczenia (o 20%, nie więcej niż o 100 000 zł) w okresach zwiększonej sprzedaży sezonowej (np. świąt)
 • automatyczne objęcie 30-dniową ochroną urządzeń i wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia, z możliwością kontynuacji ochrony po rozszerzeniu umowy ubezpieczenia dla nowych urządzeń i wyposażenia 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, w tym oparzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia  może dotyczyć także szkód doznanych przez klientów piekarni lub cukierni na skutek zatrucia pokarmowego
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń

Dla usług medycznych

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą gabinety lekarskie i stomatologiczne, działalność fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych z dotychczasowego nie będzie można korzystać 

 • pokrycie kosztów opłat urzędowych w celu odtworzenia dokumentacji takiej jak np. koncesje, licencje, certyfikaty, zniszczonej na skutek zdarzenia losowego (do 5000 zł)
 • automatyczne objęcie 30-dniową ochroną urządzeń i wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia, z możliwością kontynuacji ochrony po rozszerzeniu umowy ubezpieczenia dla nowych urządzeń i wyposażenia 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • pokrycie szkód spowodowanych przez akty wandalizmu (w tym np. graffiti)
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia - może dotyczyć m.in. szkód wyrządzonych w najmowanym, leasingowanym sprzęcie medycznym
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń

Dla branży gastronomicznej

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą restauracje, kawiarnie, bary i puby, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • pokrycie szkód w artykułach spożywczych rozmrożonych na skutek awarii urządzeń chłodniczych, zdarzeń losowych czy przerw w dostawie prądu 

 • ubezpieczenie środków obrotowych z automatycznym podwyższeniem ich sumy ubezpieczenia (o 20%, nie więcej niż o 100 000 zł) w okresach zwiększonej sprzedaży sezonowej (np. świąt)
 • pokrycie szkód spowodowanych przez akty wandalizmu (w tym np. graffiti) 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, w tym oparzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia - może dotyczyć też szkód doznanych przez klientów na skutek zatrucia pokarmowego oraz zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia ich rzeczy przechowywanych np. w szatniach
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń

Dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych, solariów, spa i wellness

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą salony fryzjerskie i kosmetyczne, solaria, spa i wellness, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych  nie będzie można korzystać z  dotychczasowego lokalu

 • ubezpieczenie środków obrotowych z automatycznym podwyższeniem ich sumy ubezpieczenia (o 20%, nie więcej niż o 100 000 zł) w okresach zwiększonej sprzedaży sezonowej (np. świąt)
 • pokrycie szkód spowodowanych przez akty wandalizmu (w tym np. graffiti) 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, w tym oparzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia - może dotyczyć szkód doznanych przez klientów na skutek przeniesienia chorób zakaźnych oraz w związku z wykonaniem zabiegów kosmetycznych
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń

Dla branży spożywczej

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych, napojów, owoców i warzyw, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • pokrycie szkód w artykułach spożywczych rozmrożonych na skutek awarii urządzeń chłodniczych, zdarzeń losowych czy przerw w dostawie prądu 

 • ubezpieczenie środków obrotowych z automatycznym podwyższeniem ich sumy ubezpieczenia (o 20%, nie więcej niż o 100 000. zł) w okresach zwiększonej sprzedaży sezonowej (np. świąt)
 • ubezpieczenie na skutek stłuczenia witryn, drzwi przeszkolonych, neonów reklamowych itp. 
 • pokrycie szkód spowodowanych przez akty wandalizmu (w tym np. graffiti) 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia  
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń

Dla szkół, przedszkoli i żłobków

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą szkoły, przedszkola i żłobki, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych  nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu

 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk urządzeń elektronicznych: stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego oraz danych 
 • pokrycie szkód spowodowanych przez akty wandalizmu, w tym np. graffiti
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • pokrycie kosztów opłat urzędowych w celu odtworzenia dokumentacji, takiej jak np. koncesje, licencje, certyfikaty, zniszczonej wskutek zdarzenia losowego (do 5000 zł) 
 • automatyczne objęcie 30-dniową ochroną urządzeń i wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia, z możliwością kontynuacji ochrony po rozszerzeniu umowy ubezpieczenia dla nowych urządzeń i wyposażenia ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia - może dotyczyć szkód doznanych przez uczniów na skutek zatrucia pokarmowego oraz zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia ich rzeczy przechowywanych np. w szatniach
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń

Dla usług prawnych i finansowych

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi prawne oraz finansowe np. biur księgowych, doradztwa podatkowego, ubezpieczeń, pośrednictwa finansowego, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie 
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu

 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk urządzeń elektronicznych: stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego oraz danych
 • pokrycie kosztów opłat urzędowych w celu odtworzenia dokumentacji takiej jak np. koncesje, licencje, certyfikaty, zniszczonej na skutek zdarzenia losowego (do 5000 zł) 
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia jako doskonałe uzupełnienie obowiązkowego ubezpieczenia wymaganego dla określonych zawodów
 • dla najemców nieruchomości ochrona na wypadek szkód spowodowanych w najmowanych lokalach
RozwińZwiń
Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie Autocasco samochodów firmowych