O produkcie

Ubezpieczenie dla małych i średnich firm

Nasze ubezpieczenie dedykowane dla małych i średnich firm wyróżnia przede wszystkim szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oferowany w ramach jednej polisy, za atrakcyjną składkę.

Oferujemy ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby objąć ochroną mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej lub odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe z tego tytułu.

Klientem docelowym jest przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczenia mienie o wartości do 15 mln zł na jedną lokalizację lub 20 mln zł na wszystkie lokalizacje, oraz którego obrót nie przekracza 20 mln zł.

Dzięki polisie ubezpieczeniowej zyskujesz ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody w Twoim przedsiębiorstwie spowodowanej przez m. in. pożar, siły natury czy kradzież z włamaniem. Możesz również uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych, gdy osoba poszkodowana w wyniku Twoich działań, wystąpi z roszczeniem o naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować m. in.:

 

  • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem lub rozboju, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym m. in. za: produkt, mienie powierzone, przeniesienie chorób zakaźnych oraz wypadki przy pracy,

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • ubezpieczenie assistance obejmujące pomoc techniczną specjalistów, wsparcie medyczne i informacyjne.

 

Zakres ubezpieczenia składający się z ubezpieczeń podstawowych i szeregu klauzul dodatkowych jest dopasowywany do potrzeb i zagrożeń charakterystycznych dla Twojej branży.

Zapewniamy łatwość i szybkość obsługi, dodatkowe zniżki w zależności od liczby wybranych ubezpieczeń, kompleksowe podejście do Twoich potrzeb.

Dokumenty

Dokumenty ubezpieczeń dla małych i średnich firm