Partnerzy

Dla Agentów

Wejdź do systemu sprzedażowego UNIQA

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Panel Agenta (e-Partner)

Serwis dla Agentów współpracujących z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczenia pojazdów w komisach

Panel komisowy

Serwis dla Komisów współpracujących z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczenia na życie

e-Agent

Serwis dla Przedstawicieli współpracujących z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczenia grupowe

AXAPort

Serwis dla osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy