O produkcie

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego i kolejowego

Ubezpieczenia transportowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oferujemy podmiotom gospodarczym z branży TSL:

 

  • przewoźnikom drogowym użytkującym co najmniej 1 środek transportu (kategorii N2 lub N3) i posiadających licencję wspólnotową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy,
  • przewoźnikom kolejowym spełniającym kryterium dużego ryzyka w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – warunki ochrony ubezpieczeniowej ustalane są każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji.

 

 

Zakres ubezpieczenia składający się z ubezpieczeń podstawowych i szeregu klauzul dodatkowych odwołuje się do obowiązujących przepisów prawa regulujących wykonywanie przewozu i jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb i zagrożeń charakterystycznych dla branży transportowej.

 

Klauzule dodatkowe obejmują m.in.:

  1. Wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej,
  2. Kabotaż na terenie państw – członków Unii Europejskiej (z wyłączeniem RFN),
  3. Odpowiedzialność za czynności spedycyjne,
  4. Deklaracja wartości ładunku w trybie art. 24 CMR,
  5. Deklaracja specjalnego interesu w dostawie w trybie art. 26 CMR,
  6. Ładunki nienormatywne: ponadgabarytowe i ciężkie,
  7. Nieterminowe podstawienie pod załadunek.