Dla kogo jest ubezpieczenie

Dla kogo jest ubezpieczenie

Ubezpieczenie oferujemy przewoźnikom drogowym, którzy użytkują co najmniej jeden środek transportu. Ubezpieczamy także przewoźników kolejowych, którzy spełniają kryteria dużego ryzyka w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - warunki ochrony ubezpieczeniowej ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji.

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie

Dla dużych podmiotów przygotowujemy indywidualną ofertę, dopasowaną do specyfiki przewoźnika.

Sumę gwarancyjną możemy ustanowić na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia (konsumpcja sumy gwarancyjnej) lub na każdy wypadek ubezpieczeniowy w okresie ubezpieczenia (brak konsumpcji).

Ochronę ubezpieczeniową możemy rozszerzyć o przewozy kabotażowe na terenie Niemiec, państw UE, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.

Ochronę możemy rozszerzyć o wybrane klauzule dodatkowe, m.in.: wydania przesyłki osobie nieuprawnionej, zwrotu kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, czynności spedycyjnych w transporcie drogowym, nieterminowego podstawienia pod załadunek, OC za szkody powstałe w przewożonych towarach podwyższonego ryzyka, OC za szkody powstałe w towarach przewożonych w kontrolowanej temperaturze spowodowane niezachowaniem temperatury przewozu.         

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie małych
i średnich przedsiębiorstw