Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe dotyczą:

  • wadialne
  • należytego wykonania kontraktu
  •  właściwego usunięcia wad i usterek
  • zwrotu zaliczki
  • gwarancja spłaty dofinansowania (dla SM)
  • spłaty wierzytelności czynszowych
Gwarancje celne

Gwarancje celne dotyczą:

  • zapłaty długu celnego oraz zapłaty należności podatkowych
Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia