Pakiet dla Spółdzielni

Pakiet dla Spółdzielni

Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych - dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi.

Chcesz kupić ubezpieczenie szybko i wygodnie przez telefon?

Bezpieczeństwo

Ubezpieczenie dla Spółdzielni 

 • od zdarzeń losowych i ognia

 • od kradzieży, rabunku i włamania

 • OC w związku z zarządzaniem nieruchomościami

 • sprzętu elektronicznego

 • szyb i przedmiotów szklanych

 • zewnętrznych urządzeń i instalacji

Ponad standard

Opcja rozszerzenia ochrony

 • bezpłatna klauzula ubezpieczenia kosztów dla szkód katastroficznych dla spółdzielni

 • przepięcia i przetężenia niezależnie od przyczyny

 • ubezpieczenie od pęknięć przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Ochrona dostosowana do indywidualnych potrzeb – możliwość wyboru spośród wielu ubezpieczeń i klauzul dodatkowych.

 

Ochrona przed

 • Pożarem

 • Zdarzeniem losowym

 • Kradzieżą