Dla kogo jest gwarancja turystyczna

Dla kogo jest gwarancja turystyczna

Ofertę gwarancji turystycznej kierujemy do organizatorów turystyki i przedsiębiorców, którzy ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Każdy przedsiębiorca turystyczny musi ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej (zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).

Gwarancja zabezpiecza interesy klientów przedsiębiorcy turystycznego, w sytuacji gdy ogłosi on niewypłacalność.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest dokumentem, który honorują wszystkie urzędy marszałkowskie.

Beneficjentem gwarancji jest marszałek województwa właściwy dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego.

Ofertę gwarancji ubezpieczeniowej przygotowujemy indywidualnie. Zależy ona od obrotu organizatora turystyki, oferowanych destynacji, wysokości i terminu przyjmowanych zaliczek na poczet przyszłej imprezy oraz sytuacji finansowej.

Oferujemy gwarancje turystyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Co zapewniamy jako gwarant

Co zapewniamy jako gwarant

Zapłacimy kwotę, niezbędną do pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu klientów do kraju

Zwrócimy wpłaty za imprezę turystyczną, wniesione przez klientów, w sytuacji gdy impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana.

Zwrócimy część wpłat za imprezę turystyczną, wniesionych przez klientów, które odpowiadają części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

Charming hotel receptionist looking at camera
Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Region Centralny i Wschodni

Magdalena Oszczak

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Turystycznych

magdalena.oszczak@uniqa.pl 

Aleksandra Tymoszczuk

Menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń turystycznych 

aleksandra.tymoszczuk@uniqa.pl

woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie

Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie

Anna Głowacka

Menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń turystycznych 
anna.glowacka@uniqa.pl

woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach

Krystyna Dolatowska

Menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń turystycznych
krystyna.dolatowska@uniqa.pl

Anna Głowacka

Menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń turystycznych
anna.glowacka@uniqa.pl

woj. śląskie, opolskie

Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu

Agnieszka Skimina

Menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń turystycznych
agnieszka.skimina@uniqa.pl

woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie

Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku

Kamilla Osowska

Menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń turystycznych
kamilla.osowska@uniqa.pl

woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Dokumenty

Dokumenty

Jak złożyć roszczenie, gdy biuro podróży ogłosiło upadłość

 

 

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności