O produkcie

Assistance Auto dla Klientów flotowych

Przedmiotem ubezpieczenia Assistance Auto dla Klientów flotowych jest zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług assistance przez Centrum Alarmowe Uniqa TU SA, przysługujących Ubezpieczonym w związku ze zdarzeniami zaistniałymi w czasie trwania odpowiedzialności tj. awaria pojazdu, kradzież pojazdu, wypadek w trakcie poruszania się pojazdem, nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek kierowcy lub pasażerów pojazdu.

Na podstawie umów ubezpieczenia UNIQA – Assistance ochroną ubezpieczeniową UNIQA TU S.A. obejmowane są następujące rodzaje pojazdów zarejestrowanych w RP (z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w OWU):

  1. samochody osobowe,
  2. samochody ciężarowe o DMC nieprzekraczającej 3,5T,
  3. motocykle.

Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach obejmujących różny zakres dostępnych usług i limitów na poszczególne świadczenia takie jak np. holowanie pojazdu, wynajem pojazdu zastępczego, pomoc techniczna, dzięki czemu zakres można dopasować do potrzeb konkretnych Ubezpieczonych.

Ubezpieczenie dostępne jest tylko razem z zawarciem ubezpieczenia OC lub AC danego pojazdu (dostępność zależna od wariantu).

Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia