Informacja

Ubezpieczenie wierzytelności czynszowych  dostępne w ofercie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

O produkcie

Ubezpieczenie wierzytelności czynszowych

Przedmiotem ubezpieczenia są wierzytelności ciążące jako zobowiązania na Ubezpieczającym. Podmiotem uprawnionym z takiej umowy ubezpieczenia jest Ubezpieczony, tj. podmiot któremu przysługuje należność pieniężna od Ubezpieczającego z tytułu świadczenia usług na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy. W ramach tego produktu istnieje możliwość uzyskania zabezpieczenia zapłaty wierzytelności czynszowych.