Dla kogo jest ubezpieczenie

Dla kogo jest ubezpieczenie

Przedmiotem ubezpieczenia są wierzytelności przysługujące ubezpieczonemu, ciążące jako zobowiązania na ubezpieczającym. 

Podmiotem uprawnionym z takiej umowy ubezpieczenia jest ubezpieczony, tj. podmiot któremu przysługuje należność pieniężna od ubezpieczającego z tytułu świadczenia usług na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy. 

Ubezpieczającym jest przedsiębiorca, na rachunek którego zawierana jest umowa ubezpieczenia.

W ramach tego produktu istnieje możliwość uzyskania zabezpieczenia zapłaty wierzytelności czynszowych.

Jak działa ubezpieczenie

Jak działa ubezpieczenie

Ubezpieczamy wierzytelności, które są należnościami dla jednego podmiotu (ubezpieczonego), a ciążą jako zobowiązania na innym podmiocie (ubezpieczającym) i wynikają z umowy zawartej między nimi.  

Umowę ubezpieczenia zawieramy się na wniosek ubezpieczającego, ale na rzecz ubezpieczonego.

Odszkodowanie wypłacamy ubezpieczonemu, gdy ubezpieczający nie spłaca wierzytelności płatnej jednorazowo, w 30 dni po upływie terminu jej płatności.

W przypadku wierzytelności płatnej w ratach odszkodowanie wypłacamy, gdy ubezpieczający nie spłaca dwóch kolejnych rat, w 7 dni od upływu terminu płatności kolejnej drugiej raty.

Ubezpieczenie wierzytelności poprawia płynność finansową firm, usprawnia ich działania i podnosi wiarygodność.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności