O produkcie

Ubezpieczenie wierzytelności czynszowych

Przedmiotem ubezpieczenia są wierzytelności ciążące jako zobowiązania na Ubezpieczającym. Podmiotem uprawnionym z takiej umowy ubezpieczenia jest Ubezpieczony, tj. podmiot któremu przysługuje należność pieniężna od Ubezpieczającego z tytułu świadczenia usług na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy. W ramach tego produktu istnieje możliwość uzyskania zabezpieczenia zapłaty wierzytelności czynszowych.

Dokumenty

Dokumenty