Co to jest PPK?

Poznaj Pracownicze Plany Kapitałowe

Ile możesz zgromadzić na przykładzie Anny:

Przykładowy profil osoby rozpoczynającej PPK

Miesięczne zarobki brutto
4 500 zł
Wiek
35 lat
Wpłaca miesięcznie 2,0%
90 zł
Pracodawca wpłaca miesięcznie 1,5%
68 zł

Kalkulacja środków PPK w wieku 60 lat

 • Środki wpłacane przez Ciebie
 • Środki wpłacane przez pracodawcę
 • Dopłaty ze Skarbu Państwa
 • Wzrost wartości z tytułu zarządzania aktywami
112 322 zł
Zgromadzone środki
w PPK
 • Środki wpłacane przez Ciebie
 • Środki wpłacane przez pracodawcę
 • Dopłaty ze Skarbu Państwa
 • Wzrost wartości z tytułu zarządzania aktywami
Założenia do symulacji: wiek 35 lat, wynagrodzenie brutto 4500 zł (stałe), roczna stopa zwrotu 5,5%, wysokość Twojej wpłaty 2%, wysokość wpłaty pracodawcy 1,5%, oszczędzanie przez 25 lat - wypłata 25% jednorazowo, a pozostałe 75% w 120 miesięcznych ratach. Przedstawiona kalkulacja nie uwzględnia inflacji oraz zmienności wysokości wynagrodzenia w czasie.
Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Dodatkowe wpłaty na Twój rachunek

Do Twoich oszczędności w ramach PPK dopłaca pracodawca oraz Skarb Państwa. Środki inwestujesz w fundusze cyklu życia, w których poziom ryzyka jest dostosowany do Twojego wieku.

9 Funduszy

Niskie opłaty za zarządzanie

Fundusze w ramach PPK mają niskie opłaty za zarządzanie. W UNIQA opłaty są niższe niż ich maksymalny wymiar określony w ustawie o PPK. Środki na rachunku PPK podlegają dziedziczeniu.

Środki są Twoją prywatną własnością

W każdej chwili możesz dokonać zwrotu środków, na zasadach ustalonych w ustawie o PPK. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z udziału w programie albo do niego powrócić.

Ile zaoszczędzisz na swoją emeryturę?

Ile zaoszczędzisz na swoją emeryturę?

lat
lat
%
Obniżenie wpłaty podstawowej dotyczy wyłącznie osób zarabiających poniżej 1,2 minimalnego wynagrodzenia
%
Wysokość wpłaty powyżej 1,5% uzależniona jest od decyzji pracodawcy
%
Jeśli wartość jest większa niż 25%, zapłacisz 19% podatku
roklatalat
Jeśli wartość jest mniejsza niż 120, zapłacisz 19% podatku

Wysokość Twojej wpłaty

Podstawowa wpłaty pracownika to 2,0% wynagrodzenia brutto* pobierane z wynagrodzenia netto. Możesz zadeklarować wpłatę dodatkową do 2% wynagrodzenia.

*) Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej (do 0,5%) dotyczy wyłącznie osób zarabiających miesięcznie poniżej 1,2 minimalnego wynagrodzenia.

Dalej

Wysokość wpłaty pracodawcy

Podstawowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, a dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia.

Dalej

Szczegółowa kalkulacja

Twoja miesięczna wpłata %

180

Miesięczna wpłata pracodawcy %

135

Środki zgromadzone w PPK w wieku  lat

211 414

Jednorazowa wypłata

52 853

Comiesięczna wypłata

1 710

Zmień wpłatę

-0,5%+0,5%

Oszczędzaj

Rok krócejRok dłużej

Stopa zwrotu

 • Środki wpłacane przez Ciebie
 • Środki wpłacane przez pracodawcę
 • Dopłaty ze Skarbu Państwa
 • Wzrost wartości z tytułu zarządzania aktywami
211 414
Zgromadzone środki
w PPK
Kto i ile wpłaca?

Kto i ile wpłaca?

Na rachunek uczestnika PPK wpłat dokonują pracodawca, pracownik i Skarb Państwa.

Wpłaty pracownika

Obowiązkowa Podstawowa*: 2%
Dobrowolna Dodatkowa: do 2%
wynagrodzenia pracownika

Wpłaty pracodawcy

Obowiązkowa Podstawowa*: 1,5%
Dobrowolna Dodatkowa: do 2,5%
wynagrodzenia pracownika

Skarb Państwa

Jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł
Dopłaty roczne: 240 zł
wynagrodzenia pracownika

Twój indywidualny rachunek

Uczestnik PPK - gromadzenie kapitału i inwestowanie

Dodatkowa emerytura

Po 60. roku życia

*Minimum 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, a pracownik złoży wniosek o obniżenie wysokości wpłaty. Minimalna podstawowa wpłata pracodawcy pozostaje na poziomie 1,5%. Wpłaty finansowane przez pracownika są potrącane z opodatkowanego wynagrodzenia.
Jak przystąpić do PPK?

Jak przystąpić do PPK?

Na rachunek uczestnika PPK wpłat dokonują pracodawca, pracownik i Skarb Państwa.

1

Pracodawca zawiera w Twoim imieniu umowe PPK

Nie musisz nic robić, aby oszczędzać w PPK, jeśli jesteś w wieku 18–55 lat. Pracodawca zapisze Cię do programu, o ile podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracodawca będzie także naliczał i wpłacał środki za Ciebie. Jeśli masz więcej niż 55 a mniej niż 70 lat, możesz przystąpić do PPK na swój wniosek. Jeśli chcesz wpłacać na PPK dodatkowe środki (do 2% wynagrodzenia), wystarczy, że zgłosisz to pracodawcy

Zaloguj się
2

Otrzymujesz mail powitalny z loginem aktywacyjnym

Login przekażemy Ci pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Twojego
pracodawcę, hasło wyślemy SMS-em pod numer telefonu, rownież podany
przez pracodawcę. Jeżeli pracodawca nie poda nam Twojego adresu
e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego, dane do logowania zostaną wysłane do Ciebie pocztą na adres korespondencyjny.

3

Na bieżaco zarządzasz swoimi środkami

Zaloguj się do swojego konta PPK i sprawdzaj stan swoich oszczędności, składaj wnioski on-line!

Wypłata środków z PPK

Wypłata środków z PPK

Możesz wypłacić środki z PPK w dowolnym momencie na zasadach określonych w ustawie.

Środki zgromadzone na rachunku PPK
wypłacisz po osiągnięciu 60. roku życia
bez konieczności zapłaty podatku,
jeżeli wypłacisz:

 • Wypłata jednorazowa
 • Wypłata środków w 120 ratach
Możesz zawnioskować o zmianę sposobu wypłaty, ale pamiętaj, że
zmiana ta może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku
dochodowego.
po 60. roku
życia możesz wypłacić
zgromadzone środki
 • Wypłata jednorazowa
 • Wypłata środków w 120 ratach
Możesz zawnioskować o zmianę sposobu wypłaty, ale pamiętaj, że
zmiana ta może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku
dochodowego.

W dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia możesz złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK.

Taki zwrot wiąże się jednak z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30% wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od zysku z inwestycji zostanie potrącony podatek dochodowy od zysków kapitałowych w wysokości 19%.


Raz w trakcie uczestnictwa możesz wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania.

Dotyczy to osób, które nie ukończyły 45 lat. Konieczny jest zwrot całości wypłaconych środków w wartości nominalnej w ciągu 15 lat.


Możesz wypłacić do 25% środków w przypadku gdy poważnie zachorujesz ty lub twoje dziecko albo współmałżonek.

W takich przypadkach wypłata będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach, a wypłaconych środków nie zwracasz.

Fundusze cyklu życia UNIQA Emerytura SFIO

Fundusze cyklu życia UNIQA Emerytura SFIO

Pracownicze plany kapitałowe oparte są na funduszach zdefiniowanej daty. Wykorzystują one koncepcję cyklu życia i stąd pochodzi ich druga nazwa. Fundusze cyklu życia od wielu lat są dostępne na rynkach rozwiniętych i często wykorzystywane w różnych systemach emerytalnych.
W funduszach zdefiniowanej daty z góry określony jest orientacyjny koniec inwestycji. W przypadku PPK ustawodawca określił go jako moment ukończenia przez uczestnika 60 lat.

Dokumenty subfunduszy UNIQA Emerytura SFIO

UNIQA EMERYTURA

2025

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

UNIQA EMERYTURA

2030

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

UNIQA EMERYTURA

2035

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

UNIQA EMERYTURA

2040

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

UNIQA EMERYTURA

2045

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

UNIQA EMERYTURA

2050

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

UNIQA EMERYTURA

2055

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

UNIQA EMERYTURA

2060

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

UNIQA EMERYTURA

2065

Dla osób urodzonych w latach 1963-1967

Notowania funduszy

Notowania funduszy

-6,57%
100,88 PLN
Data wyceny: 2022-08-11
-10,34%
137,81 PLN
Data wyceny: 2022-08-11
-10,41%
123,45 PLN
Data wyceny: 2022-08-11
Zobacz wszystkie notowania
Strefa Klienta

Chcesz wpłacać więcej na PPK? Zaktualizować dane? Zmienić alokację środków? Wypłacić je? Zobacz, jak to zrobić.

Jak zarządzać swoim PPK?

Jak zarządzać swoim PPK?

Skorzystaj z oferty UNIQA dla uczestników PPK

Skorzystaj z oferty UNIQA dla uczestników PPK

Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie domu i mieszkania dopasujesz do swoich potrzeb i kupisz ze zniżką dla uczestników PPK w UNIQA TFI.

Samochód

Twój samochód ubezpieczysz kompleksowo w zakresie OC, AC, Assistance. Zapłacisz mniej dzięki promocji dla uczestników PPK w UNIQA TFI.

Podróż

Podróżuj bezpiecznie po Polsce, Europie i na świecie. Kup ubezpieczenie turystyczne online w 1 minutę. Dla uczestników PPK w UNIQA mamy promocję.

IKZE w UNIQA TFI

Załóż u nas Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Skorzystaj z promocji dla uczestników PPK, a otrzymasz nagrodę 200 zł.