Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla firm, które prowadzą działalność produkcyjną, handlową lub usługową i zależy im na merytorycznym oraz prawnym wsparciu w ewentualnych sporach podatkowych.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty pomocy prawnej w sporze podatkowym, który będzie prowadzony przed polskimi organami podatkowymi, polskimi organami kontroli skarbowej lub polskimi sądami administracyjnymi.

Ubezpieczenie możemy rozszerzyć o pomoc prawną, związaną z:

  • kontrolą oraz wynikającym z przeprowadzonej kontroli sporem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Państwową Inspekcją Pracy (PIP),
  • postępowaniem zabezpieczającym i postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym w trybie Ordynacji podatkowej.

Pomocy prawnej udzielają eksperci

Ernst & Young
Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. 

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie Autocasco samochodów firmowych