O produkcie

Pomoc podatkowa UNIQA.
Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej w sporach podatkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przeznaczone jest dla firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty pomocy prawnej sporze podatkowym prowadzonym przed polskimi organami podatkowymi, polskimi organami kontroli skarbowej lub polskimi sądami administracyjnymi. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone na pomoc prawną związaną z:

  • kontrolą oraz wynikającą z przeprowadzonej kontroli sporem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Państwową Inspekcją Pracy  (PIP)
  • postępowaniem zabezpieczającym i postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym w trybie Ordynacji podatkowej.

Pomoc prawna jest udzielana przez Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.