Whistleblowing

Czym jest whistleblowing?

Whistleblowing – to demaskowanie, sygnalizowanie nieprawidłowości i zachowań nieetycznych, korupcyjnych wyznaczonym pracownikom w organizacji.
Idea informowania o nieprawidłowościach przez pracowników organów rządowych oraz firm powstała w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku. W ślad za USA poszły Kanada, Wielka Brytania oraz pozostałe kraje Europy, w tym Polska.

Whistleblower (pol. Sygnalista) – to system do zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć w UNIQA. System pozwala w sposób uniwersalny zgłaszać nieprawidłowości występujące w organizacji. Sygnalistą może być każdy: pracownik, potencjalny czy aktualny klient, współpracownicy, kontrahenci. Zgłoszenia można dokonać wybierając jedną z wymienionych kategorii:
- podejrzenie nadużyć lub manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji poufnych,
- podejrzenie korupcji,
- podejrzenie prania pieniędzy,
- podejrzenie innych przestępstw finansowych (np. defraudacja, oszustwa finansowe),
- podejrzenie naruszenia przepisów prawa konkurencji i prawa kartelowego (np. zmowy cenowe),
- podejrzenie naruszenia przepisów prawa pracy,
- podejrzenie naruszenia przepisów o ochronie danych,
- podejrzenie naruszenia regulacji i rekomendacji regulatora,
- podejrzenie naruszenia przepisów prawa podatkowego.

Jak korzystać z Whistleblowera?

Aplikacja Whistleblower dostępna jest pod adresem https://uniqagroup.whistleblowernetwork.net/

Sygnalista, czyli każda zainteresowana osoba ma możliwość zgłoszenia sprawy, również anonimowo. Komunikacja między zgłaszającym a odbierającym zgłoszenie jest możliwa poprzez utworzenie indywidualnej skrzynki kontaktowej w systemie.
Zapewniamy całkowitą anonimowość i ochronę osobie zgłaszającej podejrzenie naruszenia. Anonimowa pozostaje również osoba, która to zgłoszenie otrzymuje. Każde zgłoszenie będzie sprawdzane przez drugiego operatora systemu, tak aby wykluczyć możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Chociaż nie jest to obowiązkowe, zachęcamy do podawania swoich danych w zgłoszeniu. W ten sposób komunikacja przebiega bezpieczniej i sprawniej, a Sygnalista ma możliwość śledzenia statusu zgłoszenia, czy zadawania dodatkowych pytań. Pamiętaj, że nawet jeśli podasz swoje dane osobowe, nie zostaną one upublicznione innym pracownikom, Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.
 
Zapewniamy całkowitą poufność wszystkich zgłoszeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części "Ochrona prywatności".

Pomóż nam zwalczać przejawy korupcji i przestępczości gospodarczej. Każde zgłoszenie ma duże znaczenie i pomaga unikać strat ekonomicznych i chronić dobre imię firmy. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić uczciwość i wiarygodność naszej działalności, a przez to sukces przedsiębiorstwa.

Pamiętaj proszę, że system Whistleblower nie może być wykorzystywany do celowych pomówień oraz świadomego składania fałszywych informacji.

 

WHISTLEBLOWING >>