Akcelerator Wiedzy Brokera  dostępne w ofercie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Akcelerator Wiedzy Mój Rozwój:

Szkolenia miękkie związane z rozwojem osobistym, aktywnościami fizycznymi oraz wsparciem w codziennej działalności.
W ramach tego bloku dostępne są szkolenia pomagające w rozwoju:

  • umiejętności liderskich (np. jak zarządzać zmianą),

  • umiejętności osobistych (np. asertywność, autoprezentacja, wywieranie wpływu i negocjacje),

  • umiejętności menedżerskich (np. zarządzanie ludźmi, coaching, myślenie zespołowe) oraz innowacyjnego myślenia (np. myślenie zespołowe).

 

Uczestnictwo w tych szkoleniach wymaga wcześniejszego założenia konta na naszej platformie UCR

Dodatkowo w ramach tego bloku organizowane są cykliczne szkolenia na żywo, których treść dostosowana jest do aktualnych potrzeb otaczającej nas rzeczywistości, jak: Joga online, Rozwój w domu, czy Biznes w nowych czasach, na którym rozmawiamy jak prowadzić biznes w czasach pandemii. Uczestnictwo w tych szkoleniach nie wymaga wcześniejszej rejestracji

Akcelerator Wiedzy UNIQA Ekspert:

Szkolenia eksperckie związane z ubezpieczeniami oferowanymi w pionie Klienta Korporacyjnego, które maja na celu przybliżenie Państwu naszą ofertę produktową oraz zaprezentują naszą strategię rozwoju. Szkolenia te prowadzone są cyklicznie na żywo przez naszych ekspertów produktowych, ekspertów ds. oceny ryzyka, ekspertów ds. likwidacji szkód, menedżerów, prawników i innych osób zaangażowanych w biznes. Osoby posiadające konto na naszej platformie UCR mają dostęp do wszystkich wcześniejszych szkoleń zrealizowanych w ramach bloku Akceleratora Wiedzy UNIQA Ekspert i ich zaliczenia oraz pobrania certyfikatu IDD.

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty szkoleniowej? Zarejestruj się!

 

Wyślij swoje dane na adres ucr.admin@uniqa.pl

  • imię i nazwisko
  • imienny adres e-mail (nie ogólny, z którego korzysta kilka osób w biurze)
  • numer PESEL
  • data urodzenia
  • nazwa kancelarii brokerskiej
  • miasto
  • adres e-mail osoby, z którą najczęściej współpracujesz w UNIQA lub nazwę jednostki UNIQA.

Poczekaj ok. 3 dni robocze.
Założymy Ci konto, a Ty dostaniesz od nas login, hasło i link do strony logowania na szkolenia.
Masz już dostęp do platformy UNIQAlne Centrum Rozwoju. Możesz się szkolić!
Wysyłając do nas swoje dane, wyrażasz jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie.

Deklaracja o ochronie danych

Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna lub/i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Kontakt: Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania: Przypominamy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i dostępu do szkoleń i działań polegających na doskonaleniu zawodowym, gdyż prawnie uzasadnionym interesem administratora jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych pracowników i współpracowników. Okres przechowywania: Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa.

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Dla celu jakim jest organizacja i prowadzenie szkoleń mogą być nimi m.in. dostawcy usług IT, firmy szkoleniowe. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przypominamy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wymóg podania danych: Podanie danych osobowych jest obowiązkowe dla celu jakim jest organizacja i prowadzenie szkoleń.